Thông tin liên hệ:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Vinh                                           Điện thoại: 0909476612

Phó Chánh Văn phòng: Đinh Thị Loan Phương                           Điện thoại: 0902444003

Phó Chánh Văn phòng: Trần Hồng Quân                                    Điện thoại: 0949576576

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email:  vphdndubnd-hth@tayninh.gov.vn