THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND XÃ TRƯỜNG TÂYChủ tịch: Nguyễn Hữu Vinh                                             Điện thoại: 0909476612

Mail: vinhnh@tayninh.gov.vn


Phó Chủ tịch: Lý Văn Thân                                              Điện thoại: 0918092196

Mail: 


Phó Chủ tịch: Đoàn Văn Liên                                                   Điện thoại: 0986204407

Mail: Trở về