Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Y tếY tếMức độ 2
2Thủ tục hành chính mới ban hành / thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của ngành kế hoạch và đầu tưKế hoạch và đầu tưMức độ 2
3Thủ tục hành chính mới ban hành / bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục & đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhGiáo dụcMức độ 2
4Thủ tục hành chính mới ban hành / bị hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Văn hóa, thể thao và du lịchMức độ 2
5Thủ tục hành chính mới ban hành / bị hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Tài nguyên và môi trườngTài nguyên - Môi trườngMức độ 2
6Thủ tục hành chính mới ban hành / bị hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Nội vụNội vụMức độ 2
7Thủ tục hành chíh mới ban hành / sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế / bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Xây dựngXây dựngMức độ 2
8Thủ tục hành chíh mới ban hành / sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế / bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tư phápMức độ 2
9Thủ tục hành chíh mới ban hành / sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế / bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tài chínhTài chínhMức độ 2
10Thủ tục hành chíh mới ban hành / sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế / bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thônNông nghiệp và phát triễn nông thônMức độ 2
11Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màuLao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2
12Hành chính mới ban hành / sửa đổi bổ sung hoặc thay thế / bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành lao động thương binh và xã hội.Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2