Tổng hợp dữ liêu - Công khai minh bạch

Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018Phân loại CKMBLê Hồng Vân
2QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017Lê Hồng Vân
3Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018Lê Hồng Vân
4NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017Nguyễn Văn Phong
5NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017Nguyễn Văn Phong
6NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ ỦY VIÊN ỦY VAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ ỦY VIÊN ỦY VAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA THÀNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021Nguyễn Văn Phong
7Công khai dự toán ngân sách huyện Hòa Thành năm 2018Lê Hồng Vân
8Công khai số liệu ngân sách Quý I năm 2018Lê Hồng Vân