Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018. 
Số Ký hiệu:
06/NQ-HĐND 
Ban hành:
30/06/2017 
Người ký:
Nguyễn Văn Phong 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
30/06/2017 
Trích yếu:
Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: