Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020 
Số Ký hiệu:
03/2017/NQ-HĐND 
Ban hành:
03/01/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
03/01/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: