Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018 
Số Ký hiệu:
08/2017/NQ-HĐND 
Ban hành:
03/01/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
03/01/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: