Văn bản Quy phạm Pháp luật
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNH 
Số Ký hiệu:
31/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/01/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/01/2018 
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNH 
Nội dung Tập tin Đính kèm: