Văn bản Quy phạm Pháp luật
CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018 
Số Ký hiệu:
315/UBND 
Ban hành:
12/04/2018 
Người ký:
LÊ HỒNG VÂN 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
12/04/2018 
Trích yếu:
CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: