Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
01/2018/NQ-HĐND 
Ban hành:
23/05/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Phong 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/05/2018 
Trích yếu:
Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư thực hiện dự án năm 2018
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: