Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
01/NQ-HĐND 
Ban hành:
23/05/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Phong 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/05/2018 
Trích yếu:
Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoà Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: