Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/NQ-HĐND 
Ban hành:
28/06/2018 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
28/06/2018 
Trích yếu:
CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ BẢY 
Nội dung Tập tin Đính kèm: