Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 
Số Ký hiệu:
09/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Phong 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2018 
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: