Văn bản Quy phạm Pháp luật
NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN , XÃ NĂM 2019 
Số Ký hiệu:
11/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/12/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Phong 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2018 
Trích yếu:
NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN , XÃ NĂM 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: