Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
Số Ký hiệu:
22/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/01/2019 
Người ký:
Nguyễn Nam Hưng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện Hoà Thành 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/01/2019 
Trích yếu:
Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: