ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND XÃ TRƯỜNG TÂY


Xã Trường Tây nằm hướng Đông của huyện Hòa Thành có tọa độ địa lý nằm trong khỏang 11014' 110 17'  vĩ  bắc, 106 006'- 106008' kinh đông có vị trí địa lý như sau:

- Phía Đông Bắc: giáp xã Trường Hòa, phía Đông Nam: giáp xã Trường Đông.

- Phía Tây: giáp xã Long Thành Trung, phía Tây Nam: giáp xã Long Thành Nam.

- Phía Nam: giáp xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành.

- Phía Bắc: giáp xã Long Thành Bắc.

Diện tích tự nhiên của xã Trường Tây là 777,82ha. Xã Trường Tây có 6 ấp: Trường Giang, Long Hải, Trường An, Trường Phước, Trường Lộc và Trường Huệ  được phân bố đều trong xã.


Trở về