Hội nông dân

Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân phường Hiệp Tân

Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân phường Hiệp Tân

 •   24/12/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân phường Hiệp Tân

Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân phường Hiệp Tân

 •   23/12/2020 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Từ lâu, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trở thành phương tiện hữu hiệu để tập hợp, tổ chức hội viên nông dân thông qua những mô hình kinh tế tập thể, các hình thức trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền nông nghiệp. Việc triển khai nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy tích cực vai trò cùa hội viên nông dân trong công tác hội và các phong trào nông dân ở địa phương. Tác động mạnh mẽ đến hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhiều dự án sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ đã khẳng định được tính hiệu quả cao về kinh tế và hình thành các mô hình kinh tế tập thể, tổ liên kết, tổ chức theo chuỗi giá trị hàng hoá, hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Qua đó, khẳng định vị thế và nâng cao vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, tạo niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước. Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020, Hội Nông thị xã Hòa Thành tổ chức giải ngân nguôn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân phường Hiệp Tân để thực hiện dự án “chăn nuôi gà thả vườn”. Đến với buổi lễ có Đ/c Nguyễn Hoàng Đức - Chủ tịch HND thị xã Hòa Thành; Đồng chí Nguyễn Huỳnh Lợi - Trưởng khối vận phường; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch HND phường - Chủ dự án và 24 hộ vay vốn là cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Hoàng Đức - Chủ tịch HND thị xã Hòa Thành, mong muốn các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đíng mục đích, làm ăn có hiệu quả góp phần kinh tế ở địa phương. Đề nghị Hội Nông dân phường thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay, phối hợp tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ vay và thành lập tổ hội nghề nghiệp. Tổng số tiền để thực hiện dự án lần nay là 264.000.000đ (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng) với 24 hộ tham gia./. Tuyết Mai
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

 •   18/12/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp hội viên Nông dân có nguồn vốn kinh doanh, sản xuất, cải thiện đời sống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu cho bản thân gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chiều ngày 15/12/2020, tại phòng họp Khối vận phường Long Hoa, Hội Nông dân thị xã Hòa Thành tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho Hội Nông dân phường Long Hoa để thực hiện dự án “mua bán nhỏ lẻ”. Đến dự tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Đức - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hòa Thành; đồng chí Nguyễn Thúy Oanh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Quốc Thới - Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN phường; đồng chí Lê Tùng Chinh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa và cùng 24 hộ vay vốn. Đồng chí Lê Tùng Chinh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa thông qua quyết định giao vốn của Ban thường vụ Hội Nông dân thị xã cho Hội Nông dân phường với tổng số tiền thực hiện dự án 217 triệu đồng cho 24 hộ vay là Hội viên Nông dân trên địa bàn phường. Tại buổi giải ngân, Đồng chí Nguyễn Hoàng Đức – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đã nêu lên mục địch, ý nghĩa nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân. Qua đó cũng mong muốn các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để tạo thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống./. Tuyết Mai- HND Hòa Thành
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

 •   18/12/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp hội viên Nông dân có nguồn vốn kinh doanh, sản xuất, cải thiện đời sống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu cho bản thân gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chiều ngày 15/12/2020, tại phòng họp Khối vận phường Long Hoa, Hội Nông dân thị xã Hòa Thành tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho Hội Nông dân phường Long Hoa để thực hiện dự án “mua bán nhỏ lẻ”. Đến dự tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Đức - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hòa Thành; đồng chí Nguyễn Thúy Oanh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Quốc Thới - Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN phường; đồng chí Lê Tùng Chinh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa và cùng 24 hộ vay vốn. Đồng chí Lê Tùng Chinh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa thông qua quyết định giao vốn của Ban thường vụ Hội Nông dân thị xã cho Hội Nông dân phường với tổng số tiền thực hiện dự án 217 triệu đồng cho 24 hộ vay là Hội viên Nông dân trên địa bàn phường. Tại buổi giải ngân, Đồng chí Nguyễn Hoàng Đức – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đã nêu lên mục địch, ý nghĩa nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân. Qua đó cũng mong muốn các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để tạo thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống./. Tuyết Mai- HND Hòa Thành
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

 •   15/12/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp hội viên Nông dân có nguồn vốn kinh doanh, sản xuất, cải thiện đời sống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu cho bản thân gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chiều ngày 11/12/2020, tại phòng họp Khối vận phường Long Hoa, Hội Nông dân thị xã Hòa Thành tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân cho Hội Nông dân phường Long Hoa để thực hiện dự án “mua bán nhỏ lẻ”. Đến dự tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Đức - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hòa Thành; đồng chí Nguyễn Thúy Oanh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Quốc Thới - Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN phường; đồng chí Lê Tùng Chinh - Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa và cùng 24 hộ vay vốn. Đồng chí Lê Tùng Chinh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hoa thông qua quyết định giao vốn của Ban thường vụ Hội Nông dân thị xã cho Hội Nông dân phường với tổng số tiền thực hiện dự án 217 triệu đồng cho 24 hộ vay là Hội viên Nông dân trên địa bàn phường. Tại buổi giải ngân, Đồng chí Nguyễn Hoàng Đức – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đã nêu lên mục địch, ý nghĩa nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân. Qua đó cũng mong muốn các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để tạo thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống./. Tuyết Mai- HND Hòa Thành
Hội Nông dân thị xã Hoà Thành phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Hội Nông dân thị xã Hoà Thành phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

 •   02/12/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã; tuyên truyền về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Chiều ngày 01/12/2020 tại hội trường Đoàn thể thị xã Hòa Thành, Hội Nông dân thị xã Hoà Thành phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Phùng Thị Tuyết – Chuyên viên chính Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Thị Nhung – Chuyên gia truyền thông Bộ Y tế Việt Nam – báo cáo viên; Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – UVTV Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh – PCT Hội Nông dân thị xã Hòa Thành và cùng 195 cán bộ, hội viên Nông dân các xã phường trên địa bàn thị xã.Tại buổi tập huấn, Đồng chí Trần Thị Nhung – Chuyên gia truyền thông Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai những vấn đề cơ bản về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Cung cấp cho các hội viên, nam nông dân có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình tại địa phương các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ, hội viên, nông dân trực tiếp tham gia mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương. Tăng cường phối hợp công tác quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất bạo lực trong gia đình./.Tuyết Mai – HND Hòa Thành

Sử dụng có hiệu quả từ nguồn vốn giải quyết việc làm Ngân hàng Chính sách xã hội.

 •   26/10/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Năm 2018, gia đình anh Nguyễn Trung Trọng (sinh năm 1989, ngụ số 19 Tổ 24 ấp Long Bình xã Long Thành Nam thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh) được Hội Nông dân giới thiệu giúp đỡ vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách thị xã số tiền 50 triệu đồng. Với số tiền trên, gia đình anh đầu tư mua xe tải nhẹ (từ nguồn tích lũy và gia đình giúp đỡ) và nuôi 2 con bò.Nhờ sử dụng nguồn vốn giải quyết việc làm có hiệu quả, nên sau hơn 1 năm anh Trọng đã có kinh tế khá ổn định và chí thú làm ăn. Xe được mua về anh chở thuê cho thương lái từ chợ đầu mối về tỉnh để mua, bán các mặt hàng nông sản, bình quân thu nhập trừ chi phí ra anh thu về được trên 10 triệu đồng/tháng. Đồng thời, thời gian rãnh rỗi anh Trọng còn nuôi thêm 2 con bò lứa để cải thiện thêm nguồn thu nhập của gia đình. Con bò của anh chăm sóc hiện đang giai đoạn trưởng thành, đó là nguồn thu nhập tốt cho gia đình anh (khoản 20 triệu đồng/con). Tuy thời gian đầu chưa có kinh nghiệm nên anh cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ cha, mẹ ruột đã giúp đỡ, hướng dẫn cách chăm sóc và được trao đổi học tập kinh nghiệp từ các buổi sinh hoạt và tập huấn các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực chăn nuôi nên anh đã làm theo và càng hiệu quả hơn.Với việc phát triển kinh tế kết hợp với chăn nuôi Bò sau khi trừ các khoản chi phí trong năm vừa qua gia đình anh thu nhập được hơn 80 triệu đồng. Dự kiến của anh Trọng là tăng thêm Bò từ 4 đến 5 con cho năm tiếp theo.Vui mừng với thành quả đạt được, anh Trọng tâm sự: “Nguồn vốn ưu đãi đã giúp gia đình tôi có cơ hội để phát triển kinh tế, từ đó, vươn lên ổn định cuộc sống”Ông Nguyễn Thành Huy- Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẽ: Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân. Vốn vay phù hợp, lãi suất thấp, thời gian vay dài hạn mà người dân cũng không phải thế chấp nên người dân được tạo nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Mặt khác, từ nguồn thu nhập chính của gia đình anh Trọng là điều kiện tốt để gia đình anh có thể trả vốn trong khả năng của mình. Từ khi nhận được vốn vay, gia đình anh phấn khởi và chuyên tâm làm ăn, đến nay gia đình anh đã xây dựng được 01 căn nhà riêng cho mình. Đây là nguồn động lực cho anh và gia đình an tâm làm ăn để cải thiện đời sống, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu chính đáng./. HND Hòa Thành
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay3,130
 • Tháng hiện tại12,051
 • Tổng lượt truy cập884,944
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây