THỊ XÃ HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

http://hoathanh.tayninh.gov.vn


TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ngày 12/4/2022, đồng chí Nguyễn Thu-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy thay mặt Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy ký ban hành Kế hoạch số 109-KH/BTGTU về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hình minh họa

Trong kế hoạch đã nêu rõ: tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về công tác khí tượng thủy văn trong phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Công văn số 411-CV/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành khí tượng thuỷ văn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Công tác tuyên truyền về khí tượng thuỷ văn cần gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân và mục tiêu phát triển bền vững và phù hợp các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về nội dung tuyên truyền gồm: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thuỷ văn, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác khí tượng thuỷ văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền khí tượng thuỷ văn trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; khẳng định công tác khí tượng thuỷ văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội. Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác khí tượng thuỷ văn thể hiện trong Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư; phản ánh sinh động hoạt động của cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư. Tuyên truyền, giới thiệu những kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình hay về khí tượng thuỷ văn trong nước và quốc tế; phát hiện, góp ý kiến khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thuỷ văn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thuỷ văn làm lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước và địa phương. Đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng công tác khí tượng thuỷ văn để chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn. Căn cứ theo các yêu cầu đó, các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch COVID-19 để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; chú trọng lồng ghép, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, thông qua các hình thức.

Tác giả: Thanh Vi-BTG Thị ủy

Nguồn tin: BTG Thị ủy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây