THỊ XÃ HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH

http://hoathanh.tayninh.gov.vn


HÒA THÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2022 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Kế hoạch số 1271/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ảnh minh họa

Thực hiện Hướng dẫn 1365/HD-SLĐTBXH ngày 21/4/2022 về việc Hướng Dẫn Thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Hòa Thành thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Công văn số 455/UBND ngày 21/4/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã. Nội dung, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Yêu cầu các Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về  tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số  08/2022/QĐ-TTg. Trong 02 ngày làm việc kể  từ  ngày nhận được kinh phí hỗ  trợ, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động đúng theo quy định.

Đồng thời triển khai phổ biến rộng rãi chính sách tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn thị xã biết và chủ động làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ (nếu đủ điều kiện) hoặc tham gia giám sát việc thực hiện ở cơ sở.

Về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ xem chi tiết tại Hướng dẫn 1365/HD-SLĐTBXH ngày 21/4/2022 về việc Hướng Dẫn Thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

                                                                                             

Tác giả: Phương Hoa

Nguồn tin:   Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây