CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 1/2024

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 1/2024

 •   31/05/2024 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/ 2024, cụ thể như sau:
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 2/2024

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 2/2024

 •   31/05/2024 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2/ 2024, cụ thể như sau:
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2024

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2024

 •   31/05/2024 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 3/ 2024, cụ thể như sau:
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2024

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2024

 •   31/05/2024 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4/ 2024, cụ thể như sau:
UBND PHƯỜNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở PHƯỜNG VÀ Ở KHU PHỐ NĂM 2024

UBND PHƯỜNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở PHƯỜNG VÀ Ở KHU PHỐ NĂM 2024

 •   31/05/2024 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 6832/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc ban hành Quy định về việc tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách thị xã Hòa Thành.UBND Phường Hiệp Tân quyết định:
PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

 •   31/05/2024 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;UBND phường Hiệp Tân quyết định:
UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH NỘI QUY CƠ QUAN

UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH NỘI QUY CƠ QUAN

 •   31/05/2024 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
UBND phường Hiệp TânCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Quyết định
PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

PHƯỜNG HIỆP TÂN BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

 •   31/05/2024 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13/11/2008;Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ cơ sở.UBND phường Hiệp Tân quyết định.
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG PHƯỜNG HIỆP TÂN NĂM 2024

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG PHƯỜNG HIỆP TÂN NĂM 2024

 •   31/05/2024 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2023, UBND phường Hiệp Tân định hướng kế quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 như sau:
Phường Hiệp Tân phân công công việc người hoạt động không chuyên trách năm 2024

Phường Hiệp Tân phân công công việc người hoạt động không chuyên trách năm 2024

 •   27/05/2024 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân phân công công việc người hoạt động không chuyên trách năm 2024
Phường Hiệp Tân ban hành bộ quy tắc ứng xử năm 2024

Phường Hiệp Tân ban hành bộ quy tắc ứng xử năm 2024

 •   27/05/2024 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân ban hành bộ quy tắc ứng xử năm 2024
Phường Hiệp Tân ban hành nội quy cơ quan năm 2024

Phường Hiệp Tân ban hành nội quy cơ quan năm 2024

 •   27/05/2024 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân ban hành nội quy cơ quan năm 2024
Phường Hiệp Tân ban hành quyết định quy chế dân chủ cơ sở 2024

Phường Hiệp Tân ban hành quyết định quy chế dân chủ cơ sở 2024

 •   27/05/2024 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân ban hành quyết định quy chế dân chủ cơ sở 2024
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024

 •   27/05/2024 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024
PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN XIN CẤP LẠI BHYT THÔNG QUA ỨNG DỤNG VSSI

PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN XIN CẤP LẠI BHYT THÔNG QUA ỨNG DỤNG VSSI

 •   22/05/2024 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn các bước xin cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng qua ứng dụng VssID.
PHƯỜNG HIỆN TÂN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

PHƯỜNG HIỆN TÂN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

 •   22/05/2024 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân hướng dẫn đăng ký thường trú.
PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 •   22/05/2024 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2023

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2023

 •   03/11/2023 01:48:25 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG KHAI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG KHAI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

 •   22/10/2023 10:12:31 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập62
 • Máy chủ tìm kiếm45
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay9,880
 • Tháng hiện tại169,758
 • Tổng lượt truy cập5,759,207
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây