CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỐ 04/HD-UBND CỦA UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN NGÀY 29/3/2022

HƯỚNG DẪN SỐ 04/HD-UBND CỦA UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN NGÀY 29/3/2022

 •   25/10/2022 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố Hướng dẫn Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm và tổng kết vào năm 2025
Công bố quyết định số 2056/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/8/2021

Công bố quyết định số 2056/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/8/2021

 •   25/10/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
UBND phường Hiệp Tân công bố quyết định số 2056/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/8/2021 về Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1275/QĐ-UBND TỈNH TÂY NINH NGÀY 06/06/2022

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1275/QĐ-UBND TỈNH TÂY NINH NGÀY 06/06/2022

 •   25/10/2022 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 843
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố Quyết định số 1275/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 06/06/2022 Về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2022.
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1853/QĐ-UBND NGÀY 11/8/2021 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1853/QĐ-UBND NGÀY 11/8/2021 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

 •   25/10/2022 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh đối với TTHC được sửa đổi, bổ sung và công bố mới năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3462/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2021 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3462/QĐ-UBND NGÀY 16/12/2021 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

 •   25/10/2022 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 851
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2131/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 24/9/2020

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2131/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 24/9/2020

 •   25/10/2022 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2824/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2021

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2824/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2021

 •   25/10/2022 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH 3010/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2021

QUYẾT ĐỊNH 3010/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2021

 •   25/10/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 23/2/2022

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH NGÀY 23/2/2022

 •   25/10/2022 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 981
 •   Phản hồi: 0
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 2642/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 2642/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

 •   25/10/2022 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 2948
 •   Phản hồi: 0
Phường Hiệp Tân công bố quyết định 2642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, công bố mới năm 2021.
Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 •   05/10/2022 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
PHƯỜNG HIỆP TÂN GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 42/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG.

PHƯỜNG HIỆP TÂN GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH 42/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG.

 •   05/10/2022 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0
Giới thiệu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CÔNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, THPT, GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CÔNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, THPT, GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

 •   05/10/2022 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp quý phụ huynh, học sinh công nhận bằng tốt nghiệp THCS, THPT, giấy chứng nhận hoàn thành các chương trình giáo dục một cách nhanh chóng, hiệu quả; UBND phường Hiệp Tân tổ chức hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến “Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục" trên cổng DVC quốc gia
PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH TÂY NINH

PHƯỜNG HIỆP TÂN HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH TÂY NINH

 •   05/10/2022 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 800
 •   Phản hồi: 0
Cải cách thủ tục hành chính bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan là một công tác được UBND phường Hiệp Tân hết sức quan tâm thực hiện. Nhằm giúp nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Tỉnh Tây Ninh một cách nhanh chóng, hiệu quả; UBND phường Hiệp Tân xin hướng dẫn cách tạo tài khoản trên cổng như sau:
PHƯỜNG HIỆP TÂN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

PHƯỜNG HIỆP TÂN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 •   05/10/2022 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 2632
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp người dân trên địa bàn phường Hiệp Tân tiếp cận với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi cần giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả, UBND phường huy động lực lượng, tổ chức thực hiện triệt để việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đạt được một số thành quả nhất định.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập55
 • Máy chủ tìm kiếm39
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay6,907
 • Tháng hiện tại151,833
 • Tổng lượt truy cập3,317,274
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây