Thông tin tuyên truyền

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   21/06/2024 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
​​​​​​​Ngày 03/4/2024 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 408/UBND về Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 1.622 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó: 
Người lãnh đạo nào cũng phải có một uy tín nhất định; chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn.

 •   18/06/2024 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Thông thường, bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải có một uy tín nhất định; chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn. Bởi vì không có uy tín thì không thể lãnh đạo, thuyết phục và tập hợp người khác được”.
Chức vụ và uy tín của người lãnh đạo

Bản vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chức vụ và uy tín

 •   18/06/2024 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thông thường, bất cứ người lãnh đạo nào cũng phải có một uy tín nhất định; chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn. Bởi vì không có uy tín thì không thể lãnh đạo, thuyết phục và tập hợp người khác được. Uy tín là điều kiện bảo đảm hiệu quả công tác của người lãnh đạo. Người lãnh đạo không có uy tín thì nói chẳng ai nghe, làm chẳng nên trò trống gì. Vả chăng, khi tập thể và cấp trên giao cho người nào đó một chức vụ nào đó tức là đã căn cứ vào phẩm chất, năng lực và uy tín của anh ta rồi. Không có uy tín, làm sao anh ta có thể được cất nhắc và đề bạt ? Nhưng dĩ nhiên sự đời không đơn giản như vậy. Không phải hễ cứ có chức vụ là đã có uy tín, càng không phải đã có uy tín đầy đủ.
Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật năm 2024

Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật năm 2024

 •   17/06/2024 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/06/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Long Thành Bắc, Tư pháp phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Thành Bắc tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ hợp thứ 6, kỳ hợp bất thường lần thứ 5.
Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

 •   15/06/2024 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác thông tin đối ngoại, xem đây là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân. Xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của Nhân dân.
Quy định sô 144-QĐ/TW

QUY ĐỊNH 144-QĐ/TW: ‘KIM CHỈ NAM’ ĐỂ LỰA CHỌN CÁN BỘ KHÓA MỚI

 •   15/06/2024 07:15:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị uỷ; MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Quy định đến cán bộ, đảng viên (theo Công văn số 1374-CV/TU, ngày 28/5/2024).
Quy định 148

Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị: Ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực, gây cản trở việc xem xét, xử lý cán bộ

 •   14/06/2024 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23-5-2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 148-QĐ/TW “Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (Quy định 148). Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, tòa soạn giới thiệu một số nội dung chính của quy định quan trọng này.
Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ X

Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

 •   14/06/2024 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại. Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, tích cực tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Dù thời tiết có mưa, hàng nghìn người dân vẫn có mặt từ rất sớm, vẫy cờ hoa trên các tuyến phố để chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

BVNTTT của Đảng: Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

 •   14/06/2024 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã một lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực để bảo tồn những giá trị thiêng liêng trong trang sử đáng tự hào của dân tộc.
THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA VÀ NHỮNG NGƯỜI THI ĐUA LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT

"THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA…"

 •   14/06/2024 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
 Qua gần 40 năm đổi mới, chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như ngày nay nhờ nhiều nhân tố, trong đó có Thi đua yêu nước. Thời gian lùi xa càng tỏ rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước vẹn nguyên một tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"

Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"

 •   31/05/2024 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Theo đó, khung tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” bao gồm các nội dung sau:
Những điểm mới của Luật Căn cước

Những điểm mới của Luật Căn cước

 •   31/05/2024 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật Căn cước, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Sau đây là một số điểm mới của Luật Căn cước:
Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến Tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến Tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

 •   30/05/2024 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến Tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành
GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ TẠI THỊ XÃ HÒA THÀNH

CÔNG TÁC PCTNTC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÒA THÀNH: ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HOÀ THÀNH TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 GẮN TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 •   29/05/2024 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 27/5/2024, Ban Thường vụ Thị uỷ Hoà Thành tổ chức buổi báo cáo Chuyên đề năm 2024: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đến tham dự Hội nghị là sự hiện diện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu nhân tài, nhân lực; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Văn Khải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Dương Văn Ư – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã và gần 1.000 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thị xã Hòa Thành. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Khải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ chủ trì.
Xã Long Thành Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh

Xã Long Thành Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh

 •   25/05/2024 11:49:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 20/05/2024, tại trường Trung học Cở sở Ngô Quyền xã Long Thành Nam, Đoàn Thanh Niên phối hợp với Tư pháp xã Long Thành Nam thực hiện buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh.
Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc Hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5

 •   24/05/2024 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/5/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5.
ĐẤU TRANH CHÔNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ DI SẢN HỒ CHÍ MINH

Phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc về di sản Hồ Chí Minh

 •   24/05/2024 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa song Người để lại cho hậu thế những di sản vô cùng quý giá. Di sản Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng, là kim chỉ nam dẫn đường, chỉ lối cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di sản ấy là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do chính Người sáng tạo, để lại cho Đảng, dân tộc Việt Nam. Tái diễn luận điệu xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Cảnh giác thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ chính sách ngoại giao của Việt Nam Di sản Hồ Chí Minh mang tính phổ quát, bền vững, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự. Chính vì thế, các thế lực thù địch luôn xem di dản của Người là một mục tiêu, trọng tâm chống phá. Việc nhận diện bản chất, bóc trần các âm mưu, thủ đoạn, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc về di sản Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố địa vị chủ đạo hệ tư tưởng của Đảng ta trong đời sống tinh thần xã hội có vai trò quan trọng.
Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VỚI CHỦ ĐỀ: “BÁC HỒ - NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG”

 •   18/05/2024 11:45:33 PM
 •   Đã xem: 471
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) và kỷ niệm 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024)...
Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 •   18/05/2024 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập60
 • Máy chủ tìm kiếm44
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay9,885
 • Tháng hiện tại169,763
 • Tổng lượt truy cập5,759,212
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây