Thông tin tuyên truyền

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 •   06/01/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu xây dựng thế hệ các doanh nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững trong tương lai.
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 - 2030

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 - 2030

 •   04/01/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 - 2030
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã

 •   15/12/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị xã
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021

 •   15/12/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM HÒA THÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1961-2021)

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM HÒA THÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1961-2021)

 •   10/11/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM HÒA THÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1961-2021)
HƯỚNG DẪN TẠO MÃ QR CÁ NHÂN TRÊN PC COVID SỬA VÀ TẢI MÃ QR TRÊN PC COVID

HƯỚNG DẪN TẠO MÃ QR CÁ NHÂN TRÊN PC COVID SỬA VÀ TẢI MÃ QR TRÊN PC COVID

 •   08/11/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TẠO MÃ QR CÁ NHÂN TRÊN PC COVID SỬA VÀ TẢI MÃ QR TRÊN PC COVID
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ ba)

Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ ba)

 •   08/11/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ ba)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TIÊM CHỦNG VẮCXIN COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TIÊM CHỦNG VẮCXIN COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   03/11/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoà Thành đã đạt được những bước tiến quan trọng, trong đó phải kể đến là công tác tuyên truyền và tiêm chủng Vắcxin Covid-19
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ hai)

Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ hai)

 •   01/11/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ hai)
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ nhất)

Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ nhất)

 •   25/10/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 (Tuần thứ nhất)
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành với thanh niên

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành với thanh niên

 •   18/10/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã Hòa Thành với thanh niên
BÁO CÁO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 2021

BÁO CÁO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 2021

 •   10/10/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã

 •   05/08/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã
THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 6): QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 6): QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

 •   02/07/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.
THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 5): THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 5): THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

 •   01/07/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Hành vi tập trung kinh tế gây tác động tích cực hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể đến thị trường.
THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 4): NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

THÔNG TIN LUẬT CẠNH TRANH 2018 (LẦN 4): NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ

 •   29/06/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau đây: Sáp nhập doanh nghiệp; Hợp nhất doanh nghiệp; Mua lại doanh nghiệp; Liên doanh giữa các doanh nghiệp; Các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Vậy chủ thể tiến hành hoạt động tập trung kinh tế là các doanh nghiệp, mục đích khi tiến hành tập trung kinh tế là giành được quyền kiểm soát doanh nghiệp mục tiêu và chi phối thị trường ở mức độ nhất định.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay2,875
 • Tháng hiện tại242,417
 • Tổng lượt truy cập626,634
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây