Thông tin tuyên truyền

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

 •   01/12/2023 08:11:15 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành Kế hoạch và Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Hội LHPN phường Long Thành Bắc tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Hội LHPN phường Long Thành Bắc tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

 •   23/11/2023 02:59:01 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2023 tại Hội trường UBND phường, Hội LHPN phường Long Thành Bắc tổ chức hội nghị truyền thông các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
MẠNG XÃ HỘI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

MẠNG XÃ HỘI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

 •   20/11/2023 02:43:43 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới. Đối với tỉnh Tây Ninh, dân số có khoảng 1,2 triệu người. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có 01 điện thoại thông minh có thể kết nối Internet, mạng xã hội, trong xử lý công việc và hoạt động trong ngày đều có các liên quan nhất định đến Internet, mạng xã hội. Hiện nay, Internet, mạng xã hội đã và đang bị các thế lực phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước triệt để lợi dụng, sử dụng như một công cụ sắc bén, hiệu quả để tán phát thông tin xấu, độc. Trung bình một tháng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tán phát hơn 130.000 bài viết, video clip xuyên tạc lên internet, mạng xã hội, trong đó, có hơn 80.000 bài viết được phát tán trên mạng xã hội Facebook, chiếm 67%. Trước thực tiễn trên đã và đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cho cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên Internet, mạng xã hội cho người Việt Nam, đồng thời đấu tranh chống lại thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, trong đó, cần vai trò, trách nhiệm quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
HƯỚNG ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11: NHỮNG NGƯỜI CHÈO ĐÒ TRÊN DÒNG SÔNG TRI THỨC

HƯỚNG ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11: NHỮNG NGƯỜI CHÈO ĐÒ TRÊN DÒNG SÔNG TRI THỨC

 •   20/11/2023 09:48:02 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01.1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30.8.1957 tại Warszawa, lấy ngày 20.11.1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20.11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20.11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày Nhà giáo Việt Nam".
Hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

 •   07/11/2023 10:47:56 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai tổ chức hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã, vừa qua UBND thị xã, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã ban Công văn về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền.
THƯ BÁC HỒ, BÁC TÔN GỬI CHO CAC CHAU THIEU NHI TRUONG HOANG LE KHA, TAY NINH VA TAT CA THIEU NHI MIEN NAM

TUYÊN TRUYỀN THƯ BÁC HỒ VÀ BÁC TÔN GỬI CÁC CHÁU THIẾU NHI TRƯỜNG HOÀNG LÊ KHA (TÂY NINH) VÀ TẤT CẢ THIẾU NHI MIỀN NAM

 •   03/11/2023 03:40:40 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Bác Tôn gửi Thư cho các cháu thiếu nhi Trường Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) và tất cả thiếu nhi miền Nam (25/9/1965 - 25/9/2025). Ban Thường vụ Thị uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Thư của Bác Hồ và Bác Tôn đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn bằng những hình thức phù hợp nhằm động viên, khuyến khích học tập, công tác, có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HÒA THÀNH TỒ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2023.

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HÒA THÀNH TỒ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2023.

 •   02/11/2023 04:56:08 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 20/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành về truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã. Phòng Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch phối hợp số 05/KHPH-PTP-BHXH ngày 03/10/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành và Bảo hiểm xã hội thị xã Hòa Thành về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028,

 •   31/10/2023 05:37:19 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần vào thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát triển đất nước và quê hương phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê-nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương

 •   31/10/2023 05:27:42 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành Công văn và sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê-nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923 - 29/10/2023) đến các địa phương, cơ quan, đơn vị
Thị xã Hòa Thành triển khai công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã

Thị xã Hòa Thành triển khai công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã

 •   30/10/2023 01:55:51 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế, xã hội. Nguyên nhân gây ra thiên tai nặng nề là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi theo hướng ngày càng cực đoan, khó dự báo.
Xã Trường Hòa: nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong giai đoạn nước rút

Xã Trường Hòa: nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong giai đoạn nước rút

 •   29/10/2023 06:32:30 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/10/2023, UBND xã Trường Hoà tổ chức Lễ ra quân “Phát động thi đua nước rút cài định danh điện tử VNeID” 
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT

 •   27/10/2023 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25/10/2023, tại Hội trường UBND thị xã Hòa Thành, Thanh tra thị xã phối hợp với Hội đòng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật và các văn bản có liên quan.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

 •   25/10/2023 08:48:56 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch Liên tịch số 03/KHLT-PTP-TTr ngày 10/7/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành và Thanh tra thị xã Hòa Thành về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Ngày 05/10/2023, UBMTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Ngày 05/10/2023, UBMTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023.

 •   13/10/2023 05:14:30 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Đến dự có 72 đại biểu tham dự hội nghị đã được thông tin những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản triển khai liên quan đến việc thi hành Luật.
Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

 •   11/10/2023 03:33:55 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Phòng, chống bệnh đau mắt đỏ

Phòng, chống bệnh đau mắt đỏ

 •   10/10/2023 09:32:39 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Nhằm chủ động phòng, chống Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp), không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Trạm y tế xã, các trường học và các ấp nghiêm túc triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   08/10/2023 12:20:06 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/09/2023 của UBND phường Long Thành Trung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VNelD trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VNelD trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   08/10/2023 10:27:48 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác này.
Người dân hưởng nhiều lợi ích từ căn cước tích hợp

Người dân hưởng nhiều lợi ích từ căn cước tích hợp

 •   08/10/2023 10:23:26 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước là một trong bốn chính sách của dự án Luật Căn cước do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Chính sách này sẽ cụ thể hoá nhiệm vụ tại Đề án số 06, phục vụ mục tiêu đơn giản hoá giấy tờ, thủ tục cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và công dân số.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay5,626
 • Tháng hiện tại39,865
 • Tổng lượt truy cập3,791,903
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây