CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 7/2023

PHƯỜNG HIỆP TÂN CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP THÁNG 7/2023  

 •   02/10/2023 03:29:15 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

 •   22/09/2023 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

 •   12/09/2023 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hòa Thành năm 2023.
Tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

 •   31/08/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại.
Hướng dẫn các bước thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn các bước thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

 •   13/08/2023 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Khi giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, không cần phải thanh toán bằng tiền mặt. Sau đây là các bước hướng dẫn thực hiện thanh toán phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia: htttp://dichvucong.gov.vn
Cán bộ tại phòng 1 cửa hướng dẫn người dân sử dụng chương trình cải cách hành chính

Triển khai chương trình cải cách hành chính tại xã Long Thành Nam

 •   03/08/2023 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Triển khai chương trình cải cách hành chính tại xã Long Thành Nam
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 •   03/08/2023 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; cấp huyện và cấp xã không có các thủ tục hành chính lĩnh vực này.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID

 •   30/07/2023 05:07:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

 •   27/07/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, phường Long Thành Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng chí Tô Thanh Tú hướng dẫn cài đặt cho các đơn vị tại UBND xã Long Thành Nam

buổi tập huấn sử dụng phần mềm Họp không giấy

 •   07/07/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 04/7/2023 UBND xã Long Thành Nam tổ chức buổi tập huấn sử dụng phần mềm Họp không giấy, eGov cho cán bộ CC, NHĐKCT năm 2023. Đến dự buổi tập huấn có đồng chí Tô Thanh Tú – Phó chánh Văn phòng UBND thị xã Hòa Thành và đồng chí Võ Việt Quốc chuyên viên kỹ thuật UBND thị xã Hòa Thành. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Trần Thiện Thanh – Chủ tịch UBND xã Long Thành Nam chủ trì buổi tập huấn cùng các ban ngành đoàn thể và các cán bộ CC, NHĐKCT.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •   06/07/2023 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

 •   27/06/2023 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có 16 thủ tục hành chính của cấp huyện.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

 •   22/06/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bão bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 6 ĐẦU NĂM 2023 TẠI UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 6 ĐẦU NĂM 2023 TẠI UBND PHƯỜNG HIỆP TÂN

 •   31/05/2023 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND phường Hiệp Tân đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự tiện lợi và hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.
BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ HÒA THÀNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

 •   24/04/2023 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/4/2023, UBND thị xã Hòa Thành đã tổ chức buổi họp để tiếp Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã đối với công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”.
Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 01/2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 •   10/02/2023 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay6,020
 • Tháng hiện tại18,744
 • Tổng lượt truy cập3,378,624
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây