Phòng Tư pháp

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

 •   23/09/2022 12:04:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ” quý IV năm 2022.
CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

 •   16/09/2022 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

 •   13/09/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành chủ trì Hội nghị.
UBND phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ và Nhân dân.

UBND phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ và Nhân dân.

 •   30/08/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng năm 2022

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng năm 2022

 •   24/08/2022 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc theo pháp luật do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện.
UBND xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

UBND xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

 •   16/08/2022 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, đoàn viên và học sinh.

UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, đoàn viên và học sinh.

 •   15/08/2022 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   15/08/2022 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

 •   09/08/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
(Trích Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 2021 của Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự)
Quyền và nghĩa vụ của Hỏa giài viên ở cơ sở

Quyền và nghĩa vụ của Hỏa giài viên ở cơ sở

 •   08/08/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.
Chức vụ, chức danh của Công an nhân dân

Chức vụ, chức danh của Công an nhân dân

 •   08/08/2022 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, cần phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng”.
VÀI NÉT VỀ CÔNG AN NHÂN DÂN

VÀI NÉT VỀ CÔNG AN NHÂN DÂN

 •   08/08/2022 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.
Kết luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019

Kết luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019

 •   05/08/2022 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN PHÒNG

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN PHÒNG

 •   05/08/2022 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, biên cương luôn là “phên dậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. 
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ BIÊN PHÒNG

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ BIÊN PHÒNG

 •   04/08/2022 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 •   04/08/2022 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

 •   04/08/2022 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay3,205
 • Tháng hiện tại87,663
 • Tổng lượt truy cập1,173,354
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây