Phòng Tư pháp

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   22/11/2022 06:56:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/11/2022, UBND thị xã Hoà Thành tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng tư pháp thị xã Hòa Thành. Tham dự hội nghị, có đồng chí Trương Văn Hoàn - Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành; lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã; cùng tập thể công chức Phòng Tư pháp thị xã.
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2022

 •   09/11/2022 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/11/2022, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 •   09/11/2022 07:08:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11. Toàn dân nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật.
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT (Dành cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nhân dân)

 •   29/10/2022 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.Sau đây là một số nội dung quan trọng được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính:
Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022.

Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022.

 •   24/10/2022 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 42/KH-PTP ngày 31/8/2022 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022.
Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Khẩu hiệu Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

 •   19/10/2022 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.
UBND phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

UBND phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

 •   18/10/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2022	 (Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2022 (Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm)

 •   07/10/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2022. Chủ đề "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm"
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2022

 •   05/10/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2022
UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

 •   23/09/2022 05:25:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ATGTĐB QUÝ IV NĂM 2022

 •   23/09/2022 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ” quý IV năm 2022.
CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

 •   16/09/2022 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

 •   13/09/2022 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành chủ trì Hội nghị.
UBND phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ và Nhân dân.

UBND phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ và Nhân dân.

 •   30/08/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng năm 2022

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng năm 2022

 •   25/08/2022 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc theo pháp luật do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện.
UBND xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

UBND xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

 •   16/08/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, đoàn viên và học sinh.

UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, đoàn viên và học sinh.

 •   15/08/2022 04:51:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   15/08/2022 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

 •   09/08/2022 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
(Trích Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 2021 của Bộ Luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự)

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay738
 • Tháng hiện tại35,153
 • Tổng lượt truy cập1,990,074
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây