Phòng Tư pháp

Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

 •   24/01/2024 09:25:57 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BIÊN PHÒNG VIÊT NAM

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU LUẬT BIÊN PHÒNG VIÊT NAM

 •   27/11/2023 05:08:30 PM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Hòa Thành triển khai các văn bản Luật và triển khai các Đề án do Ngành Tư pháp chủ trì năm 2023

Thị xã Hòa Thành triển khai các văn bản Luật và triển khai các Đề án do Ngành Tư pháp chủ trì năm 2023

 •   15/11/2023 10:30:07 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/11/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật và các Đề án do Ngành Tư pháp chủ trì năm 2023.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THI HẢNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THI HẢNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 •   10/11/2023 02:45:32 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 27/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành

 •   07/11/2023 10:47:56 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai tổ chức hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thị xã, vừa qua UBND thị xã, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã đã ban Công văn về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền.
PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HÒA THÀNH TỒ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2023.

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ HÒA THÀNH PHỐI HỢP VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ HÒA THÀNH TỒ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2023.

 •   02/11/2023 04:56:08 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 20/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Hòa Thành về truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã. Phòng Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch phối hợp số 05/KHPH-PTP-BHXH ngày 03/10/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành và Bảo hiểm xã hội thị xã Hòa Thành về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
Thị xã Hòa Thành tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thị xã Hòa Thành tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   01/11/2023 11:17:04 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về Năm an toàn giao thông 2023 địa bàn thị xã Hòa Thành. Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông Chào mừng kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 9/11 – NGÀY TÔN VINH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC Ý THỨC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT CHO MỌI NGƯỜI TRONG XÃ HỘI

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 9/11 – NGÀY TÔN VINH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT, GIÁO DỤC Ý THỨC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT CHO MỌI NGƯỜI TRONG XÃ HỘI

 •   26/10/2023 04:35:27 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

 •   25/10/2023 08:48:56 AM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch Liên tịch số 03/KHLT-PTP-TTr ngày 10/7/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành và Thanh tra thị xã Hòa Thành về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.
HỘI NGHỊ TRIỄN KHAI, TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023

HỘI NGHỊ TRIỄN KHAI, TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023

 •   25/10/2023 08:05:52 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thị xã Hòa Thành về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thị xã Hòa Thành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2023; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND thị xã Hòa Thành về Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
Thông cáo báo chí về Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV của Hội đồng PHPBGDPL Trung ương

Thông cáo báo chí về Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV của Hội đồng PHPBGDPL Trung ương

 •   19/09/2023 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân địa phương về Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, nhất là Vòng thi khu vực miền Nam tổ chức tại Tây Ninh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã Hòa Thành gửi tài liệu “Thông cáo báo chí Hội thi” của Ban Tổ chức thi, đề nghị các ngành thành viên Hội đồng thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường truyền thông đến cán bộ và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay114
 • Tháng hiện tại178,761
 • Tổng lượt truy cập4,343,839
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây