Ban Tuyên giáo

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thị xã

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG TRỰC TUYẾN THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

 •   13/05/2022 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Phong-Phó Bí thư thường trực, chủ trì tại điểm cầu thị xã Hòa Thành.
Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NHIỆM KỲ VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 •   10/05/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/5/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 163-CV/BTGTU về triển khai bộ khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thị ủy giới thiệu bộ khẩu hiệu tuyên truyền này.
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11/6/1912 - 11/6/2022)

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11/6/1912 - 11/6/2022)

 •   10/05/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Kế hoạch số 111-KH/BTGTU, ngày 04/5/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022), nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Hòa Thành

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri thị xã Hòa Thành

 •   06/05/2022 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/5, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đến tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và ông Trần Hữu Hậu - Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh cùng với với hơn 130 cử tri thị xã.
Hình minh họa

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2022-2025

 •   26/04/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Ban Thường vụ Thị ủy vừa ban hành Công văn số 585-CV/TU, ngày 15/4/2022 về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 18/4/2022 về công tác nhân sự và chương trình đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022)

KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHAN ĐĂNG LƯU

 •   22/04/2022 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, ngày 22/4/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (05/5/1902 - 05/5/2022); khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Hình minh họa

TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 •   22/04/2022 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Công văn số 161-CV/BTGTU, ngày 22/4/2022 về tuyên truyền bảo vệ môi trường.
PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022

PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022

 •   20/04/2022 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2022, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2022.
Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

 •   20/04/2022 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”.
Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2022)

 •   15/04/2022 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/4/2022, Ban Tuyên giáo Thị uỷ vừa ban hành Công văn sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).
TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ NĂM 2022

TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ NĂM 2022

 •   13/04/2022 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, ngày 17/3/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022.
Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 2 năm 2022

TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH” LẦN THỨ 2 NĂM 2022

 •   13/04/2022 10:49:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Thị ủy vừa ban hành Công văn gửi các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 2 năm 2022 theo Kế hoạch số 762-KH/HVHCQG, ngày 25/02/2022 của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.
Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh năm 2021

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 973-QĐ/BTGTW, NGÀY 15/12/2021 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 •   13/04/2022 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/3/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.
THỊ XÃ HÒA THÀNH HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”

THỊ XÃ HÒA THÀNH HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”

 •   13/04/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/3/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.
Giải Búa Liềm Vàng

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ TUYÊN TRUYỀN GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ II-NĂM 2022 VÀ GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VII - NĂM 2022

 •   12/04/2022 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 156-CV/BTGTU về triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II-năm 2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận tại Phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

 •   12/04/2022 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ Chính trị kết luận như sau:
Hình minh họa

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

 •   12/04/2022 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/4/2022, đồng chí Nguyễn Thu-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy thay mặt Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy ký ban hành Kế hoạch số 109-KH/BTGTU về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Đặng Khánh Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên trao quà cho các em học sinh

DOANH NHÂN TRẺ GẮN BÓ VỚI CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN

 •   07/04/2022 12:07:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Tuy bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh Đặng Khánh Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vẫn hết lòng với công tác thiện nguyện tại địa phương. Cơ sở Bánh tráng Tân Nhiên đi vào hoạt động từ năm 2018 với mục tiêu là phát huy được nguồn nguyên liệu sẵn có tại tỉnh, tạo ra được sản phẩm có chất lượng phục vụ cho các thị trường trong và ngoài nước, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và dành một phần lợi nhuận để tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho những người khó khăn.
Toàn cảnh Hội nghị

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG TRỰC TUYẾN THÁNG 4/2022

 •   06/04/2022 01:06:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 6/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 4/2022. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay2,887
 • Tháng hiện tại242,429
 • Tổng lượt truy cập626,646
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây