Phòng Tài chính kế hoạch

BAO CAO CONG KHAI DU TOAN NAM 2024

BAO CAO CONG KHAI DU TOAN NAM 2024

 •   14/12/2023 09:07:44 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

 •   22/11/2023 11:23:27 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   22/11/2023 11:21:49 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ II-2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ II-2023

 •   22/11/2023 11:19:25 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ II-2023
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ I-2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ I-2023

 •   22/11/2023 11:16:21 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ I-2023
KIỂM TRA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BCĐ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ THỊ XÃ HÒA THÀNH

KIỂM TRA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BCĐ ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ THỊ XÃ HÒA THÀNH

 •   22/11/2023 11:00:55 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 3515/KH-BCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các huyện, thị xã, thành phố.Vừa qua, tại phòng họp số 3-Văn phòng HĐND-UBND thị xã Hòa Thành tổ cuộc họp tiếp Đoàn kiểm tra về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thị xã Hòa Thành.
CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ VINH DỰ ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TÀI CHÍNH VIỆT NAM”

CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ VINH DỰ ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TÀI CHÍNH VIỆT NAM”

 •   12/11/2023 10:52:27 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh tổ chức tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” .
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC THAM GIA PHONG TRÀO NHÂN KỶ NIỆM 75 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TÀI CHÍNH TÂY NINH

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÍCH CỰC THAM GIA PHONG TRÀO NHÂN KỶ NIỆM 75 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TÀI CHÍNH TÂY NINH

 •   12/11/2023 10:26:38 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, Lãnh đạo và công chức phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã cùng công chức phụ trách kế toán phường Hiệp Tân, Long Thành Bắc và xã Trường Tây tham dự Lễ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh và đăng ký thi hát karaoke tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.
TÍCH CỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO CÔNG CHỨC NỮ PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

TÍCH CỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO CÔNG CHỨC NỮ PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

 •   12/11/2023 09:33:20 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng Ban chấp hành cơ sở công đoàn phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tổ chức cuộc họp ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.
PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO GÓP VỐN XOAY VÒNG

PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO GÓP VỐN XOAY VÒNG

 •   12/11/2023 09:29:13 PM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện phương châm hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tích tiểu thành đại, mới đây, tại phòng họp phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tổ chức cuộc họp phát động phong trào góp vốn xoay vòng đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị.
TỔ CHỨC KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ 13.1 VÀ 13.2-BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ TIÊU CHÍ 13.1-BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

TỔ CHỨC KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ 13.1 VÀ 13.2-BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ TIÊU CHÍ 13.1-BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

 •   12/11/2023 09:21:11 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-LMHTX ngày 20/9/2023 của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh về việc kiểm tra, thẩm định nội dung “Tiêu chí 13.1 và 13.2- Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Tiêu chí 13.1- Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023.Mới đây, tại phòng họp số 3-Văn phòng HĐND-UBND thị xã Hòa Thành tổ chức kiểm tra, thẩm định nội dung “Tiêu chí 13.1 và 13.2- Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và Tiêu chí 13.1- Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023 đối với các xã: Trường Hòa, Trường Đông, Long Thành Nam và Trường Tây.
TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

 •   10/11/2023 10:58:52 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Mới đây, tại phòng họp phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tổ chức cuộc họp triển khai sinh hoạt chuyên đề quý IV với nội dung “Nói đi đôi với làm” đến tất cả cán bộ đảng viên trong đơn vị (7/7 đảng viên, đạt 100%).
Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

 •   07/11/2023 01:58:42 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Tại Hội trường ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 cho cán bộ, công chức phụ trách kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thị xã.
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tích cực phối hợp trong công tác thẩm định giá tài sản tranh chấp

Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tích cực phối hợp trong công tác thẩm định giá tài sản tranh chấp

 •   07/11/2023 01:56:20 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã phối hợp thẩm định giá tài sản tranh chấp tại xã Long Thành Nam
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tích cực phối hợp trong công tác thẩm định giá tài sản tranh chấp

Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã tích cực phối hợp trong công tác thẩm định giá tài sản tranh chấp

 •   07/11/2023 01:53:35 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Phối hợp thẩm định, định giá tài sản tranh chấp trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trên địa bàn phường Long Thành Trung
Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hòa Thành thẩm định quyết toán ngân sách xã, phường năm 2022 và kiểm tra tình hình ngân sách xã, phường 3 tháng đầu năm 2023

Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hòa Thành thẩm định quyết toán ngân sách xã, phường năm 2022 và kiểm tra tình hình ngân sách xã, phường 3 tháng đầu năm 2023

 •   22/10/2023 04:57:46 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo cá xã, phường trên địa bàn thị xã thực hiện quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 đúng theo quy định, ngày 16/02/2023, Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hòa Thành đã ban hành kế hoạch số 01/KH-PTCKH Về việc thẩm định quyết toán ngân sách xã, phường năm 2022 và kiểm tra tình hình ngân sách xã, phường 3 tháng đầu năm 2023.
Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hòa Thành thực hiện rà soát quỹ lương năm 2023

Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hòa Thành thực hiện rà soát quỹ lương năm 2023

 •   22/10/2023 04:27:13 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo bố trí đủ quỹ tiền lương năm 2023 tại các đơn vị dự toán, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện chỉ đạo kế toán đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát lại quỹ tiền lương năm 2023
Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tích cực hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành tích cực hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

 •   22/10/2023 03:51:18 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ đầu năm 2023, Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Hòa Thành đã quan tâm chỉ đạo công chức đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục đúng thời gian quy định, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm31
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay8,523
 • Tháng hiện tại168,401
 • Tổng lượt truy cập5,757,850
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây