CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

 •   05/06/2024 10:41:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1022/STTTT-TTBCXB ngày 31/5/2024 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân.
Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 •   05/06/2024 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.
THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ TRƯỜNG ĐÔNG

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ TRƯỜNG ĐÔNG

 •   03/06/2024 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
UBND xã Trường Đông công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

 •   03/06/2024 09:19:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1022/STTTT-TTBCXB ngày 31/5/2024 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân.
Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 •   03/06/2024 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.
UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ

UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ

 •   02/06/2024 12:06:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
UBND xã Trường Đông công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.
UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

UBND xã Trường Đông tuyên truyền Nền tảng học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân

 •   02/06/2024 11:40:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1022/STTTT-TTBCXB ngày 31/5/2024 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân.
Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Xã Trường Đông công bố kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5/2024 trên địa bàn xã Trường Đông theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 •   02/06/2024 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tây Ninh.
UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CẬP NHẬT CÔNG KHAI DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ; HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024; DANH SÁCH XÃ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CẬP NHẬT CÔNG KHAI DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ; HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024; DANH SÁCH XÃ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 •   03/05/2024 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 29/PTP ngày 12/4/2024 của Phòng Tư pháp thị xã Hòa Thành về việc cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CẬP NHẬT CÔNG KHAI DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ; HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024; DANH SÁCH XÃ- PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CẬP NHẬT CÔNG KHAI DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ; HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ NĂM 2024; DANH SÁCH XÃ- PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 •   24/04/2024 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 29/PTP ngày 12/4/2024 của Phòng Tư pháp thị xã Hoà Thành về việc cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
HƯỚNG DẪN TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

 •   24/04/2024 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cho công dân nắm bắt kịp thời những quy định của Luật Tiếp cận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, đồng thời góp phần tăng cường nhận thức của công dân trong việc thực hiện quyền của mình. Ủy ban nhân dân xã Trường Đông tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tiếp cận thông tin và quyền được tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã.
Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành

 •   21/03/2024 04:53:58 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hòa Thành.
TRƯỜNG ĐÔNG BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

TRƯỜNG ĐÔNG BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 •   23/01/2024 03:10:28 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; UBND xã Trường Đông công khai báo cáo kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; bảng tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau:
UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

 •   19/01/2024 03:09:33 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?

Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?

 •   15/10/2023 10:21:18 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định của pháp luật thì trường hợp nhận thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì mức đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này là bao nhiêu?
10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023

10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2023

 •   15/10/2023 10:05:50 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Tháng 10 ghi dấu những quy định như: Bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư của Bộ Nội vụ; tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, ...

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm19
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay4,288
 • Tháng hiện tại298,413
 • Tổng lượt truy cập5,549,089
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thi đua khen thưởng
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây