Phòng Kinh tế

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

 •   08/07/2024 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

 •   02/07/2024 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.
DANH MỤC CÁC KHU DÂN CƯ THUỘC KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

DANH MỤC CÁC KHU DÂN CƯ THUỘC KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

 •   17/06/2024 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/6/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ban hành Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND về ban hành Danh mục các khu dân cư thuộc khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2024.
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI CHỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 60/2024/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI CHỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 60/2024/NĐ-CP

 •   17/06/2024 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/6/2024, Chính phủ có ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024. Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH BAN HÀNH

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH BAN HÀNH

 •   27/05/2024 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/5/2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành có Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã Hòa Thành ban hành trên địa bàn thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

 •   24/05/2024 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/5/2024, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành ban hành Công văn số 704/UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.
CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (14/5/1951-14/5/2024)

CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (14/5/1951-14/5/2024)

 •   13/05/2024 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành tham gia “Hội thi nấu ăn” do Sở Công thương tổ chức hoạt động chào mừng 73 năm Ngày Truyền thống Ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2024)
THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NỀN TẢNG SỐ TRONG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NỀN TẢNG SỐ TRONG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 •   26/04/2024 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc cung cấp thông tin về một số nền tảng trong quảng bá, xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn
NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THÊM DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI KỂ TỪ NGÀY 24/4/2024

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TÂY NINH CÓ THÊM DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI KỂ TỪ NGÀY 24/4/2024

 •   25/04/2024 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.
Ông Lê Hồng Vân – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành (bìa trái) trao Giấy chứng nhận cho Chủ thể có sản phẩm OCOP 3 sao

THỊ XÃ HÒA THÀNH TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM OCOP

 •   22/04/2024 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/4/2024, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị công bố, trao Giấy chứng nhận và chi giải thưởng cho sản phẩm OCOP thị xã Hòa Thành năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vân – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành.
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024

 •   12/04/2024 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành thông báo công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1 năm 2024(Đính kèm file Báo cáo chi tiết)
TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN CHÓ, MÈO

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TRÊN CHÓ, MÈO

 •   09/04/2024 08:22:47 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/4/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 281/ KH-CCCN&TY về tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dại trên chó, mèo tại trường THCS trên địa bàn thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh năm 2024.
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2024 – 2025

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2024 – 2025

 •   03/04/2024 10:36:02 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 25/3/2024 về tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2024-2025
HOÀ THÀNH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2024

HOÀ THÀNH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2024

 •   15/03/2024 10:34:46 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/3/2024, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.
KẾT QUẢ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

KẾT QUẢ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

 •   04/03/2024 11:05:06 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành Thông báo công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023.
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM NĂM 2024

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM NĂM 2024

 •   28/02/2024 03:50:21 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 565/KH-SNN về phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.
Heo có biểu hiện lâm sàng của bệnh lở mồm long móng

PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG NĂM 2024

 •   28/02/2024 03:27:48 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 564/KH-SNN về phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

 •   27/02/2024 08:49:16 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/02/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.
PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ NĂM 2024

PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ NĂM 2024

 •   23/02/2024 08:51:50 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 562/KH-SNN về phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập58
 • Máy chủ tìm kiếm43
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay8,362
 • Tháng hiện tại168,240
 • Tổng lượt truy cập5,757,689
Cuộc thi Tìm Hiểu CCHC thị xã Hòa Thành 2024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây