Phòng Kinh tế

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

 •   02/11/2023 05:21:30 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2023 (chi tiết file đính kèm).
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023

 •   02/11/2023 05:19:10 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2023 (chi tiết file đính kèm).
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

 •   02/11/2023 05:14:15 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023 (chi tiết file đính kèm).
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

 •   02/11/2023 05:10:07 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2022 (chi tiết file đính kèm).
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

 •   02/11/2023 05:02:32 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2023 (chi tiết file đính kèm).
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2023/NĐ-CP NGÀY 23/8/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2023/NĐ-CP NGÀY 23/8/2023

 •   27/09/2023 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là Nghị định).
PHÒNG KINH TẾ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VỀ TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

PHÒNG KINH TẾ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VỀ TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

 •   26/09/2023 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/9/2023, toàn thể cán bộ, công chức Phòng Kinh tế thị xã đã tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023” do Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành phát động theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 07/9/2023 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hòa Thành năm 2023.
Thực hiện kiểm tra về chất lượng, ATTP tại một quầy thịt bò, chợ Long Hoa trong ngày 25/9/2023

GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   26/09/2023 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/9/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh thực hiện công tác giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thị xã Hòa Thành theo Kế hoạch số 620/KH-CCCN&TY ngày 08/9/2023 về giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thẩm định, kiểm tra một cơ sở sản xuất tàu hũ ky

THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 •   10/08/2023 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Trong thực hiện giải quyết công việc theo TTHC, thì hoạt động kiểm tra, thẩm định điều kiện thực tế tại cơ sở là bước xử lý quan trọng nhất của cơ quan, đơn vị thụ lý. Việc kiểm tra thực tế phải được tiến hành trong biểu thời gian nhất định nhằm đảm bảo thời gian giải quyết TTHC theo quy định.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 •   03/08/2023 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; cấp huyện và cấp xã không có các thủ tục hành chính lĩnh vực này.
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 •   01/08/2023 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 12/7/2023 về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
THÔNG BÁO XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

THÔNG BÁO XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022

 •   01/08/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2023, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hoà Thành ban hành Thông báo số 101/TB-PTCKH về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 đối với Phòng Kinh tế thị xã.
THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP THAM GIA TRỰC TIẾP CÁC MẠNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2030

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP THAM GIA TRỰC TIẾP CÁC MẠNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2030

 •   26/07/2023 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1125/KH-UBND về thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CỔNG THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA QUỐC GIA

KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CỔNG THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA QUỐC GIA

 •   26/07/2023 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 655/KHCN-TĐC ngày 11/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nội dung như sau:
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NHẰM HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

 •   06/07/2023 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 •   06/07/2023 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/4/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CẤP HUYỆN

 •   27/06/2023 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có 16 thủ tục hành chính của cấp huyện.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA CẤP HUYỆN

 •   22/06/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bão bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản, Thú y, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.
HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 13

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ 13

 •   29/05/2023 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-HTST về tổ chức thực hiện Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 13 năm 2022-2023.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay5,287
 • Tháng hiện tại39,526
 • Tổng lượt truy cập3,791,564
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây