Phòng Kinh tế

Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Trường Hòa năm 2022

Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Trường Hòa năm 2022

 •   24/10/2022 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng xã Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2022 – 2023

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2022 – 2023

 •   21/10/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3451/KH-UBND ngày 10/10/2022 về tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2022-2023
XÉT CHỌN, TÔN VINH CÁC DANH HIỆU TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ I, NĂM 2023

XÉT CHỌN, TÔN VINH CÁC DANH HIỆU TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ I, NĂM 2023

 •   23/09/2022 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2922/KH-UBND ngày 05/9/2022 về tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” lần thứ I, năm 2023
HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – SỞ HỮU TRÍ TUỆ

HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 •   16/09/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Sáng ngày 15/9/2022, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ cho cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các xã/phường và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh kinh doanh các sản phẩm thể mạnh, đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

 •   17/08/2022 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 656
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2324/KH-UBND ngày 23/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022; Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022.
ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ HOÀ THÀNH

ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   12/08/2022 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc triển khai Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022. Vào ngày 10/8/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thị xã đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022.
THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ HOÀ THÀNH

THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   28/06/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành (trước tháng 4/2020 là Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòa Thành) là cơ quan tham mưu trực thuộc UBND thị xã Hòa Thành. Địa chỉ trụ sở: Số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành.
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   08/06/2022 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-KHCN ngày 05/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, ngày 06/6/2022, Đoàn khảo sát của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức cuộc khảo sát tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 •   13/05/2022 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa thông qua Internet hay các phương tiện điện tử. Mua, bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện trên mạng nhưng việc thanh toán và giao hàng có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN CHỞ HOA QUẢ TƯƠI VIỆT NAM LÊN CỬA KHẨU CỦA TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ XUẤT KHẨU TỪ NGÀY 16/02/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 25/02/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN CHỞ HOA QUẢ TƯƠI VIỆT NAM LÊN CỬA KHẨU CỦA TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ XUẤT KHẨU TỪ NGÀY 16/02/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 25/02/2022

 •   15/02/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/02/2022, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh có Công văn số 346/SCT-QLTM về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu từ ngày 16/02/2022 – 25/02/2022.
SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

 •   19/11/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Sản xuất và tiêu dùng bền vững là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu độc hại cũng như giảm thiểu phát thải trong suốt vòng đời sản phẩm, sao cho không làm tổn hại đến việc thoả mãn các nhu cầu của các thế hệ tương lai.
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

 •   16/11/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một giải pháp cho người dùng truy xuất, tìm hiểu về thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mà họ đã mua, truy ngược từ sản phẩm đang được bày bán trên kệ hàng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối.
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 •   16/11/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 1799
 •   Phản hồi: 0
Sở hữu trí tuệ hay tài sản trí tuệ chỉ những sản phẩm sáng tạo của con người như phát minh, tác phẩm văn học nghệ thuật, thiết kế, ký hiệu, tên, hình ảnh sử dụng trong thương mại.
GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 •   15/11/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh có văn bản Thông tin tuyên truyền ngày 04/11/2021 về việc giới thiệu các mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH TRÁNG SIÊU MỎNG TÂN NHIÊN ĐƯỢC XẾP HẠNG 4 SAO - CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) NĂM 2020

CÔNG BỐ SẢN PHẨM BÁNH TRÁNG SIÊU MỎNG TÂN NHIÊN ĐƯỢC XẾP HẠNG 4 SAO - CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) NĂM 2020

 •   14/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2021, tại Công ty TNHH Tân Nhiên, địa chỉ số 6, hẻm 34, đường Nguyễn Lương Bằng, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành đã phối hợp UBND xã Trường Đông tổ chức trao Giấy Chứng nhận OCOP 4 Sao và Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 đối với sản phẩm Bánh tráng siêu mỏng (mã số: 72-709-01-2020) cho Công ty TNHH Tân Nhiên
Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành tổ chức thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới

Phòng Kinh tế thị xã Hoà Thành tổ chức thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới

 •   28/06/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận và biên giới Campuchia. Mặt trận phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, kéo dài. Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành phối hợp các đơn vị liên quan thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trực chốt phòng chống dịch nhằm tiếp tục động viên, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm căng sức, gồng mình tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.
CUỘC THI

CUỘC THI "HACKATHON NGHỆ AN" NĂM 2021

 •   28/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 3867/VP-KGVX ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh; Công văn số 554/KHCN-CN ngày 24/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ truyền thông cuộc thi “Hackathon Nghệ An” năm 2021; Thông báo số 456/BTC-TECHFEST ngày 27/4/2021 của Ban Tổ chức Techfest Nghệ An năm 2021 về việc tổ chức Cuộc thi “Hackathon Nghệ An” năm 2021.
Thị xã Hoà Thành tổ chức thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới

Thị xã Hoà Thành tổ chức thăm và tặng quà các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới

 •   07/06/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1350
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế phối hợp Ban CHQS thị xã Hoà Thành và UBND phường Long Thành Bắc tổ chức Đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà cho các chốt và cán bộ thuộc cơ quan quân sự thị xã tăng cường cho các chốt phòng, chống dịch thuộc các đồn: Long Phước, Mộc Bài huyện Bến Cầu và Đồn Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay167
 • Tháng hiện tại34,582
 • Tổng lượt truy cập1,989,503
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây