Phòng Kinh tế

THÔNG BÁO VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2023

 •   14/04/2023 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 15/TB-KHCN ngày 05/4/2023 về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2023 theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2023

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2023

 •   04/04/2023 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 299/KHCN-CN ngày 31/3/2023 về việc mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023.
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023

 •   20/03/2023 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ được diễn ra trong 1 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2023 với thông điệp: “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”.
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

 •   10/03/2023 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch liên tịch số 27/KHLT-SKHCN-STP về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
HOÀ THÀNH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2023

HOÀ THÀNH HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2023

 •   02/03/2023 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/02/2023, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023.
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC

 •   28/02/2023 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã Trường Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ TRƯỜNG ĐÔNG ĐẠT CHUẨN NTM KIỂU MẪU

 •   16/02/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/02/2023, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. UBND thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã Trường Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ông Lê Hồng Vân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Bà Võ Thị Son – Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã Hòa Thành và 24 thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG thị xã Hòa Thành; Về phía xã Trường Đông có: Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, ông Huỳnh Thiện Huấn – Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các ấp trên địa bàn xã Trường Đông.
Hệ thống tưới tiết kiệm nước-kết hợp tưới phân, thuốc bảo vệ thực vật tại vườn Nhãn của ông Nguyễn Hồng Thanh

Xã Trường Hòa đạt chỉ tiêu 13.3, 13.8 Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao

 •   10/11/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Thẩm định xã Trường Hòa đạt chỉ tiêu 13.3 và 13.8 thuộc tiêu chí 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Trường Hòa năm 2022

Kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Trường Hòa năm 2022

 •   24/10/2022 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng xã Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2022 – 2023

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH TÂY NINH NĂM 2022 – 2023

 •   21/10/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3451/KH-UBND ngày 10/10/2022 về tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2022-2023
XÉT CHỌN, TÔN VINH CÁC DANH HIỆU TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ I, NĂM 2023

XÉT CHỌN, TÔN VINH CÁC DANH HIỆU TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ I, NĂM 2023

 •   23/09/2022 03:10:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2922/KH-UBND ngày 05/9/2022 về tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” lần thứ I, năm 2023
HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – SỞ HỮU TRÍ TUỆ

HỘI THẢO NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 •   16/09/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Sáng ngày 15/9/2022, Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ cho cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các xã/phường và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh kinh doanh các sản phẩm thể mạnh, đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

 •   17/08/2022 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 859
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 2324/KH-UBND ngày 23/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 05/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022; Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022.
ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ HOÀ THÀNH

ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2022 CỦA THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   12/08/2022 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc triển khai Đề án thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022. Vào ngày 10/8/2022, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thị xã đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã Hoà Thành năm 2022.
THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ HOÀ THÀNH

THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   28/06/2022 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành (trước tháng 4/2020 là Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hòa Thành) là cơ quan tham mưu trực thuộc UBND thị xã Hòa Thành. Địa chỉ trụ sở: Số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành.
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀ THÀNH

 •   08/06/2022 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-KHCN ngày 05/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về khảo sát hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) tại các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, ngày 06/6/2022, Đoàn khảo sát của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức cuộc khảo sát tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn thị xã Hòa Thành.
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 •   13/05/2022 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thương mại điện tử (TMĐT) là hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa thông qua Internet hay các phương tiện điện tử. Mua, bán, trao đổi hàng hóa được thực hiện trên mạng nhưng việc thanh toán và giao hàng có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay5,135
 • Tháng hiện tại18,397
 • Tổng lượt truy cập2,634,076
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây