Thông báo

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   31/05/2024 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/5/2024, UBND thị xã Hòa Thành ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết Công viên nghĩa trang nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   15/05/2024 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 2417/UBND-NC ngày 02/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn thị xã Hòa Thành như sau:
Thông cáo báo chí: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành

Thông cáo báo chí: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành

 •   02/05/2024 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 22/04/2024 của UBND thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đợt 1 (từ ngày 15/4-28/4/2024)

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đợt 1 (từ ngày 15/4-28/4/2024)

 •   29/04/2024 06:06:00 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
Thông cáo báo chí: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã

Thông cáo báo chí: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã

 •   10/04/2024 11:18:08 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 của UBND thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
CÔNG BỐ QĐ THANH TRA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG

CÔNG BỐ QĐ THANH TRA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG

 •   05/04/2024 02:29:06 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh Tây Ninh năm 2024. Ngày 01/4/2024, Chánh Thanh tra thị xã Hòa Thành đã ký ban hành Quyết định thanh tra số 12/QĐ-TTr về việc quản lý tài chính tại UBND phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Hướng dẫn thống kê doanh nghiệp năm 2024

Hướng dẫn thống kê doanh nghiệp năm 2024

 •   03/04/2024 09:39:40 AM
 •   Đã xem: 2757
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 25/5/2024, các doanh nghiệp đăng nhập kê khai thông tin phiếu điều tra theo quy định và gửi báo cáo tài chính trực tuyến trên hệ thống (chi tiết bảng cân đối tài khoản và bảng tăng giảm tài sản cố định, thuyết minh báo cáo tài chính)
Hỏi và đáp về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Hỏi và đáp về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

 •   31/03/2024 08:13:32 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố) được triển khai tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra được bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.
MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

 •   29/03/2024 03:29:26 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024
Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn phường Hiệp Tân

Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn phường Hiệp Tân

 •   27/03/2024 08:02:47 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 333/UBND, ngày 13/3/2024 của UBND thị xã Hòa Thành về việc rà soát bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thông báo về việc cấp sai vị trí thửa đất của ông Nguyễn Long Phụng, Ngụ tại: ấp Trường Đức, xã Trường Đông

Thông báo về việc cấp sai vị trí thửa đất của ông Nguyễn Long Phụng, Ngụ tại: ấp Trường Đức, xã Trường Đông

 •   15/03/2024 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Đất của ông Nguyễn Long Phụng được UBND huyện Hòa Thành cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo số 03181/QSDĐ/450606/XN-UB, ngày 12/10/1996 tại tờ bản đồ số 03, thửa 54,55,56,57,58, với tổng diện tích 3050.0 m2. (BĐ 299).
Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa

Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa

 •   15/03/2024 10:36:16 PM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 333/UBND, ngày 13/3/2024 của UBND thị xã Hòa Thành về việc rà soát bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn xã Trường Hòa

Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn xã Trường Hòa

 •   15/03/2024 05:52:06 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số  333 /UBND, ngày 13/3/2024 của UBND thị xã Hòa Thành về việc rà soát bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn xã Long Thành Nam

Thông báo về việc cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng hiện trạng không trồng lúa trên địa bàn xã Long Thành Nam

 •   15/03/2024 02:23:18 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 333/UBND ngày 13/3/2024 của UBND thị xã Hòa Thành về việc rà soát bất cập giữa hiện trạng sử dụng đất với mục đích sử dụng đất trồng lúa trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Thông báo niêm yết công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hoàng

Thông báo niêm yết công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hoàng

 •   12/03/2024 10:48:55 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân xã Trường Đông có nhận hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền của ông: Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1990. Hiện ngụ: số nhà 75B, Hẻm 71, đường tỉnh 781, khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành.
UBND xã Trường Đông thông báo Chiêu sinh đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2024

UBND xã Trường Đông thông báo Chiêu sinh đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2024

 •   09/03/2024 09:27:27 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án 1956 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Niêm yết công khai kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2023

Niêm yết công khai kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2023

 •   06/03/2024 02:07:30 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁONiêm yết công khai kết quả vận động Quỹ “ Vì người nghèo” Thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2023
KẾT QUẢ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

KẾT QUẢ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

 •   04/03/2024 11:05:06 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Uỷ ban nhân dân thị xã Hoà Thành Thông báo công khai kết quả thu, danh sách và mức thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023.
Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 của UBND thị xã Hòa Thành

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 của UBND thị xã Hòa Thành

 •   01/03/2024 04:56:34 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/02/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 đã ban hành Thông báo số 107/TB-HĐTDVC về kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 của UBND thị xã Hòa Thành

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay3,930
 • Tháng hiện tại298,055
 • Tổng lượt truy cập5,548,731
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thi đua khen thưởng
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây