Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 - 2030

Thứ tư - 05/01/2022 15:00 80 0

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030.

Xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thị xã Hòa Thành phát triển toàn diện; phát huy và nâng cao tính xung kích, tình nguyện, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển địa phương. Ngày 24/12/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định số 7296/QĐ-UBND).

Chương trình phát triển thanh niên thị xã Hòa Thành giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng, triển khai thực hiện trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; kế thừa những kết quả đã đạt được và tiếp thu những bài học, kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã Hòa Thành giai đoạn 2012 - 2020 để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã xác định 06 mục tiêu với chỉ tiêu cụ thể trên các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên đến năm 2030; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 đảm bảo đạt kết quả, Ủy ban nhân dân thị xã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đơn vị. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện:

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã về công tác thanh niên; các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch thực hiện từng giai đoạn và hàng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực quản lý;

- Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên được phân công trong Chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị;

- Quan tâm bố trí đủ nhân lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và vai trò quản lý nhà nước về thanh niên của chính quyền các cấp; bảo đảm phát huy vai trò và sự tham gia của thanh niên trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Nguồn lực thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước, ngoài ra, còn được huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thị xã Hòa Thành giai đoạn 2021-2030 để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn thị xã; làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thị xã đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện Chương trình này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã; tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030 theo lộ trình đề ra./.

                                                                                                                                                                                 Mỹ Duyên - Phòng Nội vụ 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay186
  • Tháng hiện tại34,601
  • Tổng lượt truy cập1,989,522
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây