Thứ/Ngày Thời gian Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
15/01/2024
08:00 - 11:00 Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại Hiệp Tân và LTBắc CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN HIỆP TÂN VÀ LONG THÀNH BẮC HĐND TỈNH
14:00 - 17:00 Dự HN hiệp đồng địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2024 CT; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ BCHQS THỊ XÃ BCHQS THỊ XÃ
14:00 - 17:00 Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Tây và LTTrung HĐND TỈNH; CÁC PCT TRƯỜNG TÂY VÀ LONG THÀNH TRUNG HĐND TỈNH
15:00 - 17:00 Họp TT Thị ủy TT THỊ ỦY THỊ ỦY BÍ THƯ
Thứ ba
16/01/2024
08:00 - 11:00 Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Hòa và LTNam HĐND TỈNH; CT; PCT XÃ TRƯỜNG HÒA; LONG THÀNH NAM HĐND TỈNH
08:00 - 11:00 Dự họp UBND tỉnh các chuyên đề liên quan UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
14:00 - 17:00 Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Đông và Long Hoa HĐND TỈNH; CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN TRƯỜNG ĐÔNG VÀ LONG HOA HĐND TỈNH
14:00 - 17:00 Dự họp UBND tỉnh chuyên đề lĩnh vực kinh tế UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
15:30 - 17:00 HỌP CT; CÁC PCT CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
Thứ tư
17/01/2024
08:00 - 11:00 Họp BTV Thị ủy định kỳ tháng 01/2024 UV.BTV THỊ ỦY BÍ THƯ
08:00 - 11:00 Dự HN trực tuyến tổng kết ngành XD năm 2023 SỞ XÂY DỰNG; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN P1 (TRỰC TUYẾN) SỞ XÂY DỰNG
14:00 - 17:00 Dự họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) BỘ CHQS TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN BỘ CHQS TỈNH BỘ CHQS TỈNH
14:00 - 17:00 Dự họp UBND tỉnh chuyên đề khối VHXH UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN UBND TỈNH UBND TỈNH
Thứ năm
18/01/2024
08:00 - 11:00 Họp CT, PCT CT; CÁC PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
14:00 - 15:00 Họp tiếp Đoàn của UBND tỉnh đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Phương Linh Land UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
15:00 - 17:00 Dự họp Ban Đại diện NHCSXH tỉnh PCT; BAN ĐẠI DIỆN NHCSXH PHÒNG HỌP SỐ 3 PCT
Thứ sáu
19/01/2024
08:00 - 11:00 Dự HN triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 UV. BCH HỘI TRƯỜNG UB THỊ XÃ BÍ THƯ
14:00 - 17:00 Họp Hội đồng TĐKT thị xã (P3) CT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN PHÒNG HỌP SỐ 3 CT
14:00 - 17:00 Họp Ban đại diện NHCSXH thị xã tổng kết năm 2023 (P1) PCT; BAN ĐẠI DIỆN NHCSXH THỊ XÃ PHÒNG HỌP SỐ 1 PCT

Thứ hai (15/01/2024)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại Hiệp Tân và LTBắc
Thành phần : CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : HIỆP TÂN VÀ LONG THÀNH BẮC
Chủ trì : HĐND TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN hiệp đồng địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2024
Thành phần : CT; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
Địa điểm : BCHQS THỊ XÃ
Chủ trì : BCHQS THỊ XÃ
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Tây và LTTrung
Thành phần : HĐND TỈNH; CÁC PCT
Địa điểm : TRƯỜNG TÂY VÀ LONG THÀNH TRUNG
Chủ trì : HĐND TỈNH
15:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp TT Thị ủy
Thành phần : TT THỊ ỦY
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : BÍ THƯ

Thứ ba (16/01/2024)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Hòa và LTNam
Thành phần : HĐND TỈNH; CT; PCT
Địa điểm : XÃ TRƯỜNG HÒA; LONG THÀNH NAM
Chủ trì : HĐND TỈNH
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh các chuyên đề liên quan
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự TXCT sau Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, NK 2021-2026 tại T.Đông và Long Hoa
Thành phần : HĐND TỈNH; CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : TRƯỜNG ĐÔNG VÀ LONG HOA
Chủ trì : HĐND TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh chuyên đề lĩnh vực kinh tế
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH
15:30 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : HỌP CT; CÁC PCT
Thành phần : CT; PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT

Thứ tư (17/01/2024)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp BTV Thị ủy định kỳ tháng 01/2024
Thành phần : UV.BTV
Địa điểm : THỊ ỦY
Chủ trì : BÍ THƯ
08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN trực tuyến tổng kết ngành XD năm 2023
Thành phần : SỞ XÂY DỰNG; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : P1 (TRỰC TUYẾN)
Chủ trì : SỞ XÂY DỰNG
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh)
Thành phần : BỘ CHQS TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : BỘ CHQS TỈNH
Chủ trì : BỘ CHQS TỈNH
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp UBND tỉnh chuyên đề khối VHXH
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : UBND TỈNH
Chủ trì : UBND TỈNH

Thứ năm (18/01/2024)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp CT, PCT
Thành phần : CT; CÁC PCT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
14:00 - 15:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp tiếp Đoàn của UBND tỉnh đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Phương Linh Land
Thành phần : UBND TỈNH; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
15:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự họp Ban Đại diện NHCSXH tỉnh
Thành phần : PCT; BAN ĐẠI DIỆN NHCSXH
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : PCT

Thứ sáu (19/01/2024)

08:00 - 11:00:
Thời gian :
Nội dung : Dự HN triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024
Thành phần : UV. BCH
Địa điểm : HỘI TRƯỜNG UB THỊ XÃ
Chủ trì : BÍ THƯ
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Hội đồng TĐKT thị xã (P3)
Thành phần : CT; THÀNH VIÊN CÓ LIÊN QUAN
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 3
Chủ trì : CT
14:00 - 17:00:
Thời gian :
Nội dung : Họp Ban đại diện NHCSXH thị xã tổng kết năm 2023 (P1)
Thành phần : PCT; BAN ĐẠI DIỆN NHCSXH THỊ XÃ
Địa điểm : PHÒNG HỌP SỐ 1
Chủ trì : PCT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay8,174
  • Tháng hiện tại177,968
  • Tổng lượt truy cập4,343,046
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây