HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thứ năm - 06/01/2022 11:00 683 0

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu xây dựng thế hệ các doanh nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững trong tương lai.

Doanh nghiệp KNĐMST là doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp và các chủ thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, trong đó có: Tiếp cận thị trường; Nguồn nhân lực; Tài trợ và tài chính; Hệ thống hỗ trợ và cố vấn; Văn hoá, chính sách và khuôn khổ pháp lý; Các trường đại học, giáo dục và đào tạo.

Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST sẽ mang lại nhiều lợi ích và tạo động lực phát triển nền kinh tế một cách bền vững.

Các văn bản về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

- Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025";

- Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025";

- Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

- Chương trình số 04-CTr/ĐTN-ĐKTHTN ngày 02/01/2018 của Đoàn Thanh niên về "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2022;

- Đề án số 03-ĐA/HNDTW ngày 12/7/2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân về việc nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025;

- Quyết định 1927/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 03/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025;

- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025", Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 03/11/2020 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025. Theo Kế hoạch số 2721/KH-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2020-2025 như sau:

- Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến KNĐMST.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục về KNĐMST.

- Đào tạo, nâng cao kỹ năng về KNĐMST cho học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ KNĐMST thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của doanh nghiệp KNĐMST; liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ phát triển tối thiểu 05 dự án KNĐMST và hỗ trợ phát triển tối thiểu 05 doanh nghiệp KNĐMST.

Các đối tượng hỗ trợ theo Kế hoạch số 2721/KH-UBND

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp; doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch số 2721/KH-UBND

- Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về KNĐMST.

- Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST.

- Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ KNĐMST.

- Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, sẽ tạo điều kiện cho nhiều đối tượng cùng tham gia để được sự hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước.

Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao, UBND thị xã Hoà Thành sẽ chủ động phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai Kế hoạch số 2721/KH-UBND trên địa bàn thị xã, đảm bảo nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương./.

https://youtu.be/tZUapNad9uA

 

UBND THỊ XÃ HÒA THÀNH


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,614
  • Tháng hiện tại16,545
  • Tổng lượt truy cập889,438
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây