Kết quả thực hiện Đề án 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn Hòa Thành

Thứ ba - 11/05/2021 05:00 48 0

Kết quả thực hiện Đề án 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn Hòa Thành

Thị xã Hòa Thành, có diện tích đất tự nhiên 8.292,42ha, các trục chính giáp quốc lộ 22B, có 01 cụm công nghiệp Bến Kéo và 32 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) đang hoạt động thu hút 5.648 người lao động.

Trong thời gian qua Thị xã Hòa Thành luôn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động kết nối thông tin cung cầu lao động, mời gọi đầu tư hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa phục vụ cho đời sống người lao động ngày càng chú trọng và phát triển. Lực lượng lao động từng bước nâng cao về chất lượng và đời sống công nhân ngày càng được cải thiện, từ đó năng suất lao động ngày càng nâng lên. Các doanh nghiệp có những hoạt động thiết thực, những chính sách hỗ trợ công nhân cụ thể nhằm thu hút người lao động.

Với những đặc điểm nêu trên, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Đề án tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn thị xã Hòa Thành giai đoạn 2020 – 2025 đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong đó phân công cụ thể và đặt ra chỉ tiêu hàng năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai đồng bộ nội dung của Đề án, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của mỗi ngành trong việc tập hợp đoàn viên là công nhân trên địa bàn. Kết quả triển khai được 369 cuộc/9.948 lượt người tham dự.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, các ngành, các cấp thị xã và cơ sở có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho ngành, giới, công nhân lao động, kết quả được 264 cuộc, có 4.361/5.258 lượt người lao động tham dự, đạt 82,9%. Nội dung tuyên truyền: các chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động đối với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Thực hiện tốt Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đồng thời, thường xuyên theo dõi nắm tình hình diễn biến tư tưởng của công nhân, những yêu cầu chính đáng để kịp thời giải quyết, không xảy ra tình trạng đình công, lãn công.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn phát động như: "Tháng công nhân", thi đua nước rút "90 ngày vượt chỉ tiêu về đích"… bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, được đông đảo công nhân lao động hưởng tích cực, đăng ký nhiều công trình, sản phẩm có ích và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (Zalo, Facebook...) vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin thời sự để định hướng tư tưởng, dư luận trong công nhân lao động và để công nhân trong các doanh nghiệp kết nối giữa lực lượng nòng cốt với cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ chuyên trách LĐLĐ thị xã để kịp thời nắm bắt thông tin tình hình ở cơ sở, địa phương.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU đến nay, Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã bồi dưỡng giới thiệu  20 công đoàn viên, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả đã kết nạp 03 đảng viên mới từ công nhân đạt 300% chỉ tiêu  theo kế hoạch. Hiện nay có 05 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (Bệnh viện ĐKTN Hồng Hưng, Công ty Cổ phần gạch gói Tây Ninh, (Quỹ tín dụng Nhân dân phường Hiệp Tân, Quỹ tín dụng Nhân dân phường Long Hoa, Quỹ tín dụng Nhân dân phường Long Thành Bắc) với tổng số 53 đảng viên.

- Về phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập các tổ chức đoàn viên, hội viên và các câu lạc bộ/tổ/nhóm:

+ Liên đoàn lao động: Thành lập mới 02 tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gồm: Công ty TNHH Hồng Hưng có 26 đoàn viên, CĐCS Công ty TNHH Phú Sĩ 1 có 26 đoàn viên. Phát triển mới 478 đoàn viên công đoàn (đạt 159,3%) nâng tổng số đoàn viên hiện nay 5.091/5.258 CBCCVCLĐ, sinh hoạt tại 113 công đoàn cơ sở.

+ Đoàn Thanh niên thị xã: thành lập 01 chi đoàn với 06 đoàn viên, 02 chi hội thanh niên với 20 hội viên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho đoàn viên thanh niên công nhân.

+ Hội cựu chiến binh thị xã: nắm được 100% gia đình cựu chiến binh có thân nhân là công nhân trong các doanh nghiệp và có danh sách, nơi làm việc của công nhân.

- Về công tác chăm lo cho người lao động:

+ Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên nồng cốt nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phố biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện của công nhân trong từng loại hình doanh nghiệp, trong các khu nhà trọ của công nhân và tại khu dân cư.

+ Các tổ chức chính trị - xã hội: đề ra các chương trình phối hợp, thu hút đông đảo công nhân tham gia các phong trào chung của doanh nghiệp, của tổ chức công đoàn phát động. Chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp và theo yêu cầu của công nhân như các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, các chương trình tư vấn về sức khỏe, việc làm, pháp luật, đời sống hôn nhân, gia đình. Phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân như: bảo đảm việc làm, chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm...tổ chức 39 lớp tập huấn cho đoàn viên, hội viên với 3.471 người tham gia.

+ Liên đoàn Lao động thị xã đã triển khai các thoả thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như các thoả thuận hợp tác của Liên đoàn Lao động thị xã đã ký kết với các đối tác như: Công ty XNK-TM-CN-DV Hùng Duy, Bưu điện Hòa Thành về bán hàng giảm giá cho đoàn viên, công nhân lao động; thăm hỏi, tặng quà chương trình "Tết sum vầy – mừng Xuân, ơn Đảng, Tháng Công nhân; xây tặng nhà Mái ấm Công đoàn... với tổng số  đoàn viên và người lao động được hưởng lợi là 1.350 người, với tổng số tiền được hưởng lợi là 1.026.000.000đ.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp các quỹ xã hội, từ thiện như: Quỹ "Vì người nghèo" "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 294 triệu đồng; tổ chức tham hỏi và tặng quà cho 758 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp với số tiền 431 triệu đồng; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ 12,5 tấn gạo, trị giá số tiền 187.500.000đ để hỗ trợ cho trên 6.200 công nhân lao động, người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...Ngoài ra, các CĐCS còn duy trì việc góp vốn xoay vòng hàng tháng và vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Tây Ninh để hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tổ chức thăm hỏi 573 trường hợp đoàn viên, công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với số tiền trên 250 triệu đồng.

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân như: việc làm, chế độ tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm…thường xuyên duy trì công tác tư vấn pháp luật công đoàn về các chế độ chính sách cho công nhân lao động. Qua đó, đã tư vấn cho 03 lượt người lao động về các chế độ, chính sách liên quan.

 

 

 

Ban Dân vận thị ủy Hòa Thàn


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại192,837
  • Tổng lượt truy cập873,590
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây