Hệ thống văn bản phục vụ tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

Thứ sáu - 28/02/2014 16:30 665 0

Hệ thống văn bản phục vụ tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/02/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thanh tra huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành huyện cập nhật, hệ thống đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan như sau:
I. Các văn bản về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.
1. Luật Tiếp Công dân năm 2013 (có hiệu lực ngày 01/7/2014).
2. Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân.
3. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân.
5. Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị liên quan KN,TC.
6. Công văn số 2079/TTCP-TD&XLĐT ngày 16/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp cung cấp thông tin về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
7. Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KN, TC và kiến nghị, phản ánh.
8. Quyết định số 2335/KH-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân của tỉnh Tây Ninh.
9. Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới tiếp công dân của huyện.
10. Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư KN, TC và kiến nghị, phản ánh.
II. Các văn bản về công tác giải quyết khiếu nại hành chính.
1. Luật Khiếu nại năm 2011.
2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011.
3. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
4. Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại.
5. Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
III. Các văn bản về công tác giải quyết tố cáo.
1. Luật Tố cáo năm 2011
2. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo năm 2011.
3. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.
4. Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
5. Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.
IV. Hệ thống văn bản pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng.
1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005.
2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007
4. Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012
5. Nghị định số 59/NĐ/2012/NĐCP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
6. Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
8. Nghị định số 78/2013/NĐCP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
9. Thông tư số 08/2013TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn minh bạch tài sản thu nhập.
7. Thông tư số 02/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ quy định nội dung, thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
V. Các văn bản quy định chế độ tổng hợp báo cáo.
1. Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng.
2. Quyết định 1131/2007/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ ban hành biểu mẫu áp dụng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Lưu ý: áp dụng bổ sung đối với một số biểu mẫu cần thiết không có trong Thông tư 06, 07 năm 2013 về quy trình giải quyết KN,TC).
3. Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Qua mạng Internet, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cập nhật đầy đủ hệ thống các văn bản theo 05 mục tài liệu nêu trên để nghiên cứu, thực hiện và phục vụ kiểm tra của cơ quan chức năng.
 
Nguyễn Văn Trí

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,906
  • Tháng hiện tại32,669
  • Tổng lượt truy cập1,000,418
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây