Hòa Thành 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Thứ hai - 14/09/2020 13:00 70 0

Hòa Thành 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020

Hòa Thành là một đơn vị hành chính trung tâm của tỉnh, có mật độ dân cư đông, kinh tế - văn hóa xã hội không ngừng phát triển và nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt về văn hóa, thể dục thể thao cũng được nâng cao. Từ đó việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng được lãnh đạo Đảng - Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hiện toàn thị xã có 54.000/147.000 số dân trong thị xã tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt tỷ lệ 37%, số gia đình thể thao toàn thị xã là 8.535/34.140 đạt tỷ lệ 25%.

Phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức – người lao động, lực lượng vũ trang luôn được quan tâm chỉ đạo duy trì tập luyện một cách thường xuyên. Toàn thị xã có 36 ấp, khu phố có khu sinh hoạt thể thao theo mô hình xã hội hóa, qua đó đã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt rèn luyện thân thể của Nhân dân. Tham gia đầy đủ các phong trào thể dục thể thao do tỉnh tổ chức đạt được nhiều giải huy chương được nhận xét là đơn vị mạnh của tỉnh, Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp và tham gia thi đấu Đại hội TDTT lần thứ VII, VIII tỉnh Tây Ninh tổ chức đạt hạng nhất toàn đoàn.

Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã có nhiều quan tâm chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất và con người để trực tiếp tham gia và hướng dẫn phong trào. Công tác xã hội hóa thể dục, thể thao bước đầu đã khai thác được tiềm năng của các nguồn lực xã hội để góp phần đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở vật chất, kỹ thuật cho thể dục, thể thao; tài trợ, hỗ trợ các giải thi đấu thể thao, nhiều câu lạc bộ thể dục, thể thao được thành lập và hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện.  Nhìn chung, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị xã đã phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều mô hình mới tạo sức hấp dẫn phong phú và đa dạng, góp phần đào tạo tài năng đóng góp phong trào thể thao đạt thành tích cao.

Ngoài việc triển khai các kế hoạch về phát triển thể dục, thể thao, phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm, thị xã còn xây dựng và triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 18/4/2018 về phát triển TDTT cho mọi người thị xã Hòa Thành đến năm 2020 trong toàn thị xã. Qua việc triển khai quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thể dục thể thao tiếp tục được đồng tình hưởng ứng, thông qua các hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể ở địa phương.

Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã triển khai kế hoạch và tổ chức lễ ra quân phát động phong trào "Toàn dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" nhân kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, ngày chạy Olympic toàn dân được 8/8 xã, phường hưởng ứng tổ chức đạt 100%. Tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tổ chức các phong trào thể dục, thể thao để mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức tham gia, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, sức khỏe… nhằm nâng cao sức khỏe, vui chơi, giải trí lành mạnh. Trong 10 năm qua (2010 – 2020) đã tổ chức hơn 90 giải thi đấu thể thao cấp thị xã, hơn 300 giải thể thao cấp cơ sở, 25 giải thể thao khối LLVT, công an… gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, điền kinh, bida, chạy việt dã, thể dục dưỡng sinh …, tham gia đầy đủ các phong trào thể dục, thể thao do tỉnh tổ chức và đạt thứ hạng cao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước, hàng năm UBND thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước địa bàn thị xã. Tích cực tham mưu UBND thị xã đầu tư kinh phí nâng cấp sân vận động thị xã, vận động đầu tư nâng cấp hồ bơi thị xã đảm bảo cho công tác huấn luyện và tổ chức các giải thi đấu thể thao, đăng cai tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh: U10 – 11, U13-15, U17, U19 và các giải phục vụ từng ngành.Đội ngũ cán bộ Thể dục thể thao toàn thị xã gồm có 103 cán bộ, giáo viên, cộng tác viên. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác thể dục, thể thao từ thị xã đến cơ sở (06 lớp) để nâng cao hiểu biết tổ chức tốt các hoạt động thể thao thu hút nhân dân tham gia. Cử cán bộ làm công tác chuyên môn về thể thao, vận động viên dự tập huấn, huấn luyện đầy đủ theo thông báo chiêu sinh của cấp trên  (01 cuộc).

Phong trào TDTT nội khóa đã đi vào nề nếp đạt 100%. Riêng phong trào TDTT ngoại khóa đạt từ 85% trở lên. Số trường còn lại do vị trí mặt bằng hẹp, tập trung nơi đông dân cư, không đủ diện tích đất cho hoạt động thể dục, thể thao. Thường xuyên tổ chức các phong trào luyện tập thể dục thể thao trong trường học, kết quả 100% các trường đều có  giáo viên dạy thể dục chuyên trách. Phong trào TDTT nội khóa đã đi vào nề nếp đạt 100%. Riêng phong trào TDTT ngoại khóa đạt từ 85% trở lên. Số trường còn lại do vị trí mặt bằng hẹp, tập trung nơi đông dân cư, không đủ diện tích đất cho hoạt động thể dục thể thao.

Phong trào rèn luyện thân thể trong quần chúng nhân dân ngày càng được nhân rộng, tỉ lệ số dân thường xuyên tham gia rèn luyện thân thể hằng năm đạt từ 37% trở lên. Công tác xã hội hóa TDTT được chú trọng và thu hút quần chúng nhân dân tham gia, việc thành lập các khu VH-TT dân lập, CLB thể thao đa môn và CLB thể thao một môn ở khu dân cư - ấp văn hóa được các địa phương quan tâm góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao ngày càng cao của Nhân dân trong thị xã. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT do tư nhân khai thác đầu tư đưa vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu rèn luyện thân thể của mọi tầng lớp Nhân dân ở địa phương. Công tác quản lý văn hóa, thể dục thể thao được tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm túc các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao vi phạm các điều kiện quy định của ngành.

Nhìn chung qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020, UBND thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thể dục thể thao, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thông qua các hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể trong Nhân dân ở địa phương. Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thể dục thể thao trong toàn thị xã thông qua việc:

- Tiếp tục triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện thực hiện xã hội hóa thể dục thể thao, Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

- Tích cực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của Nhân dân ở địa phương. Duy trì khảo sát nắm tỷ lệ toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và gia đình thể thao hằng năm.

- Thường xuyên chỉ đạo ngành chuyên môn mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở nhằm nâng cao trình độ để tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ngày càng phong phú, sôi nổi.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào TDTT từ thị xã đến cơ sở để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Loan Phương


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,892
  • Tháng hiện tại50,582
  • Tổng lượt truy cập1,018,331
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây