HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG QUÝ I/2021

Thứ sáu - 23/04/2021 06:00 29 0

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG QUÝ I/2021

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/4/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức cuộc họp giao ban công tác Tuyên giáo quý I/2021. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Tuấn-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đ/c Dương Thị Phương Thảo – Phó Phòng Khoa giáo- Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách địa bàn; các đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, phụ trách khối văn hóa xã hội; Thủ trưởng các cơ quan thuộc khối khoa giáo; cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường.

bantuyengiao.jpg

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Trung Hiếu-TUV. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy thông qua báo cáo sơ kết công tác Tuyên giáo trong quý I/2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối nă tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gắn Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và các quy định về nêu gương của Đảng, nhất là tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Hoà Thành; Lễ dâng hương tưởng niệm tại căn cứ kháng chiến Kim Quang, các lễ hội tôn giáodiễn ra với tinh thần an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực và phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19. Cụ thể là Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đạt được một số kết quả, như:  tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; các quyết định củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 35-37; đội ngũ giảng viên kiêm chức; mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp thị xã; đội ngũ báo cáo viên cấp thị xã, hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Tòa Thánh (nay là thị xã Hòa Thành, 1961-2021); Kế hoạch tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Hòa Thành năm 2021; báo cáo triển khai, sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; báo cáo và tiếp Đoàn kiểm tra của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nắm tình hình công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo sơ kết và biểu dương, khen thưởng 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu và đề nghị tỉnh khen thưởng cho 03 tập thể, 02 cá nhân; giới thiệu Hội đồng TĐKT thị xã khen thưởng cho 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao:

Thứ nhất, kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương như: tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại, các sự kiện chính trị qua trọng của đất nước, địa phương; báo cáo kết quả tuyên truyền theo đợt kỷ niệm, sự kiện chính trị đầy đủ, kịp thời; triển khai, phát động, tuyên truyền các cuộc thi: tìm hiểu cuộc bầu cử Đại Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội;  tăng cường nắm bắt thông tin và phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; xây dựng kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo 35-37 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động quý I/2021; thực hiện điều tra dư luận xã hội đợt 1/2021 theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị uỷ và UBND thị xã về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân năm 2021 (theo Quyết định 221-QĐ/TW). Bên cạnh đó, 8/8 xã, phường thường xuyên theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các loại sách của đề án; tiếp nhận sách của Đề án sách trang bị cho xã, phường, thị trấn (mỗi xã 3 bộ, mỗi bộ 28 quyển và 01 CD; Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo, Thư viện nhận 1 bộ/đơn vị). Tổng số tủ sách cơ sở: 13, trong đó 08 tủ sách Trung tâm VHTTHTCĐ; 4 tủ sách Bưu điện văn hóa xã; 01 tủ sách khác)

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Lý luận chính trị - lịch sử đảng tại địa phương; báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (dành cho cán bộ chủ chốt), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, tỷ lệ học tập đạt 99%; phối hợp phóng viên Đài PT - TH Tây Ninh thực hiện 03 phóng sự nêu gương; tổ chức họp triển khai kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng với các cơ quan liên quan; kế hoạch phân công bài giảng, kế hoạch dự giờ, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua (có điều chỉnh, bổ sung sau khi củng cố đội ngũ giảng viên kiêm chức); xây dựng kế hoạch khai thác tủ sách cơ sở trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở; kế hoạch lồng ghép nội dung giảng dạy lịch sử Đảng bộ thị xã Hòa Thành vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Xác nhận tương đương sơ cấp LLCT cho 21 trường hợp. Mở lớp theo kế hoạch (04 lớp, 222/1.382 học viên, đạt 16,1% theo kế hoạch); tổng kết lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính khóa B29.

Thứ ba, tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực Khoa giáo, Văn hóa Văn nghệ.; ban hành hướng dẫn công tác văn hóa – văn nghệ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động văn hóa văn nghệ quý I/2021; phối hợp với các ngành trong khối văn hóa - văn nghệ thực hiện tốt việc hướng dẫn, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ và tổ chức các hoạt động phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn thị xã.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tổng hợp - Thông tin Tuyên giáo; tổ chức triển khai thông tin thời sự quý IV/2020, quý I/2021; tổ chức điểm cầu hội nghị báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 01/2021, tháng 3/2021, hội nghị báo cáo viên tỉnh tháng 4/2021; viết bài đăng trên bản tin Thông báo nội bộ tháng 04/2021; 06 bài đăng trên Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; ban hành chương trình công tác tuyên giáo năm 2021, chương trình kiểm tra, giám sát 2021 (điều chỉnh, bổ sung); hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua tuyên giáo xã, phường năm 2021; đăng ký thực hiện 02 mô hình nâng cao chất lượng tuyên giáo năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, hoàn thành trước tháng 5/2021; xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ, kế hoạch cá nhân cán bộ chủ chốt; điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động của chi, đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn thực hiện đăng ký, cam kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Để tiếp tục thực hiện tốt việc đăng ký, cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền tài liệu hỏi-đáp; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thị xã Hòa Thành năm 2021 và tiếp tục; đồng thời, các địa phương tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn./.

Thanh Vi-Ban Tuyên giáo Thị ủy

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,892
  • Tháng hiện tại49,486
  • Tổng lượt truy cập1,017,235
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây