Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết Luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Chủ nhật - 08/04/2018 18:00 23 0

Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết Luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Để thực hiện tốt Kết luận 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, ngày 30/3/2018 (kèm theo Kết luận số 23-KL/TW), Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Thành ban hành Công văn 765-CV/HU yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện thực hiện tốt một số công việc sau:

 Lãnh đạo phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, thực hiện Kết Luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, hướng dẫn nội dung, tuyên truyền cho Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - thể thao và Đài truyền thanh huyện.   Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tăng cường công tác nắm bắt các thông tin xấu, độc trên mạng internet và các trang mạng xã hội và hướng dẫn cho báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội phản bác lại những thông tin xấu độc. Tăng cường quy định về trách nhiệm đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội, Internet; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Khi có thông tin phản ánh về cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... của cơ quan, đơn vị mình, phải kịp thời tiếp thu, giải trình, làm rõ với cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi, phản hồi với cơ quan báo chí, tránh tình trạng im lặng gây hoài nghi, dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường quản lý lĩnh vực văn hóa, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt các nội dung theo Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, thẩm định nội dung tuyên truyền và duyệt bài trước khi đăng tải lên trang thông tin của huyện.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Đài truyền thanh huyện tăng cường chuyên mục và thời lượng tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp "xây" và "chống", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới và kịp thời biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, tính văn hóa, khoa học, nhất là tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên tinh thần trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm lợi ích quốc gia, tôn trọng lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của nhân dân./.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,942
  • Tháng hiện tại55,721
  • Tổng lượt truy cập1,023,470
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây