Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ ba - 26/01/2021 17:00 74 0

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất. Nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và diễn biến của Đại hội XIII của Đảng (sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội).

Ngày 21/01/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 45-CV/BTGTU về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp ủy Đảng, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng theo các nội dung:

Tổ chức triển khai tuyên truyền, lan toả thông tin về Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng bám sát theo các mốc thời gian diễn ra Đại hội, cụ thể như sau:

+Tháng 01/2021: tổ chức tiếp sóng, đăng tải, chia sẻ, phát trailer về Đại hội XIII của Đài Tuyền hình Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020 và sau 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

+Từ 20/01/2021: bắt đầu đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; nâng mức độ, liều lượng thông tin ở chuyên mục với nội dung, hình thức đặc biệt; nâng tần suất liên tục hằng ngày hoặc phát sóng trên bản tin đặc biệt quan trọng về công tác chuẩn bị và các chủ đề nổi bật đến hết ngày bế mạc Đại hội. Đồng thời, thông tin việc khai trương Trung tâm Báo chí, Họp báo trong nước, họp báo quốc tế về Đại hội XIII của Đảng, khai thác và thể hiện nổi bật công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả sẵn sàng cho thành công Đại hội XIII của Đảng; thông tin về ý nghĩa chủ đề Đại hội; nội dung chương trình Đại hội, những điểm mới mang tính đột phá trong các dự thảo văn kiện; số lượng, cơ cấu đại biểu.

+ Ngày 21 - 24/01/2021: tăng cường đăng tải, lan toả thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự Đại hội XIII; ghi nhận tâm tư tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, về Đảng, về chế độ; đăng tải, phản ánh kỳ vọng của đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, các đại diện khác nhau hướng về Đại hội XIII.

+ Ngày 22/01 - 25/01/2021: trích đăng, trích dẫn nội dung chính, chia sẻ, lan toả các bài phỏng vấn các nhà lãnh đạo, như: đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (hoặc lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương) về việc tiếp thu các góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện; đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; quan điểm, phương hướng, mục tiêu, giải pháp đối với nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Đồng chí Lê Minh Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; sẵn sàng tổ chức với chất lượng cao nhất cho ngày khai mạc Đại hội và thông tin về nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII của Đảng.

+ Ngày 26/01/2021: đăng tải, trích đăng, chia sẻ, lan tỏa thông tin về buổi trực tiếp khai mạc Đại hội; những diễn biến quan trọng của Đại hội; những tình cảm của chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1 hướng về Đại hội.

 + Ngày 27/01/2021: đăng tải, chia sẻ Thông cáo báo chí và các nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội; đăng tải nội dung phỏng vấn đại diện Đoàn đại biểu Tây Ninh dự Đại hội; chọn một số phỏng vấn đại diện một số Đoàn khác.

+Ngày 28/01 - 01/02/2021: đăng tải, chia sẻ Thông cáo báo chí và các nội dung quan trọng trong các ngày làm việc của Đại hội; kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân hướng về Đại hội XIII.

+ Ngày 02/02/2021: thông tin đậm nét về ngày bế mạc Đại hội; nội dung họp báo bế mạc; kết quả bầu cử, Nghị quyết, Diễn văn bế mạc Đại hội, phỏng vấn các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội XIII, niềm tin, khí thế và quyết tâm thực hiện thật tốt, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

+Ngày 03/02/2021: thông tin nhanh kết quả Đại hội, các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

- Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân lan toả, chia sẻ thông tin về Đại hội XIII của Đảng trên Facebook, Zalo và Mocha cá nhân; đồng thời, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và Đại hội XIII của Đảng.

- Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; nâng tần suất thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Internet và mạng xã hội; nâng cao trách nhiệm kiểm duyệt tin, bài của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã; tuyệt đối không để ra sai sót trong thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

- Phòng Văn hóa-Thông Tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã tập trung thực hiện các đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm về Đại hội XIII của Đảng, bắt đầu từ nay đến hết ngày 10/02/2021; mở các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đặc biệt, như: "Chào mừng Đại hội XIII của Đảng"; "Hướng tới Đại hội XIII của Đảng"; "Những chặng đường vẻ vang của Đảng"; "Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng",…; tổ chức đăng, phát các tin, bài thường xuyên, định kỳ với nội dung và hình thức thể hiện đặc biệt, tần suất liên tục, hàng ngày; tổ chức phát sóng trong Bản tin quan trọng nhằm tạo khí thế sôi động, trang trọng, phấn khởi, tin tưởng, hướng về Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, tập trung tuyên truyền theo những nội dung đã định hướng, gồm: các thông tin về buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII; công tác họp báo trong nước và quốc tế về Đại hội XIII của Đảng; khai thác và thể hiện nổi bật công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả sẵn sàng cho thành công Đại hội; thông tin về chủ đề và ý nghĩa chủ đề của Đại hội; nội dung chương trình Đại hội; những điểm mới mang tính đột phá trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII; số lượng đại biểu dự, cơ cấu đại biểu; các bài tham luận tại Đại hội; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội; phỏng vấn đại diện Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội XIII và chọn phỏng vấn một số đoàn đại biểu các tỉnh về các nội dung liên quan kết quả, thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và phương hướng, mục tiêu quan trọng của địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác tổ chức, chuẩn bị tham dự Đại hội XIII của Đoàn đại biểu của tỉnh; sự tin tưởng, kỳ vọng, quyết tâm thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng đề ra tại Đại hội XIII; những ý kiến tâm huyết của Đoàn đại biểu tỉnh gửi gắm đến Đại hội; tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hướng về Đại hội; chúc mừng của các nước, đảng phái, tổ chức chính trị quốc tế đối với Đại hội.

Thanh Vi-BTG Thị ủy

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay5,948
  • Tháng hiện tại150,874
  • Tổng lượt truy cập3,316,315
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây