Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ năm - 17/02/2022 00:00 1.617 0

Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 10/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU về tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; phòng, chống dịch Covid-19.

* Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: phân tích bối cảnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn năm 2020. Kinh tế thế giới suy giảm do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại địa phương, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có trong tiền lệ vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Khẳng định trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta vẫn hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, thu ngân sách Nhà nước ước vượt dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác. Chính sách tài khóa được thực hiện chủ động, linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Chuyển đổi linh hoạt kế hoạch học tập, giảng dạy, tổ chức tốt các kỳ thi, khai giảng năm học mới, bảo đảm giáo dục phổ thông, đào tạo nhân lực gắn với tăng cường tiềm lực khoa học - công nghệ thích ứng an toàn với dịch bệnh. Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ, trực tuyến, lan tỏa giá trị tốt đẹp về văn hóa, tinh thần trong Nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ được thúc đẩy mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thực tiễn, nhất là ngoại giao vắc-xin. Kịp thời xử lý tin giả, sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 không để gây hoang mang, kích động chia rẽ, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh. Khẳng định sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp chính quyền trong bối cảnh đất nước xuất hiện những thách thức mới, đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân; sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; đề cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc ta. Phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; những điểm nghẽn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung trong thời gian tới. Làm rõ bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; trong đó cần lưu ý, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề tồn đọng, các nút thắt và điểm nghẽn cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 như thương mại, dịch vụ, hàng không, du lịch,... để thích ứng với trạng thái bình thường mới; giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế, quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm quốc gia; nghiên cứu xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ hậu Covid-19. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 nhằm bảo đảm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả tổng thể các nguồn lực và việc Trung ương đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

* Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: phân tích tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và thị xã, mức độ nguy hiểm và lây lan của các biến chủng đã gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống Nhân dân; khẳng định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của lực lượng tuyến đầu chống dịch và tinh thần đoàn kết, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Kết quả công tác phòng, chống dịch đã thể hiện rõ tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta. Khẳng định các quan điểm, gồm: tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; thống nhất việc thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội; phòng dịch là chiến lược, thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là điều kiện tiên quyết; tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đề cao ý thức người dân. Cảnh báo và nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã về nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Tiếp tục phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống dịch. Làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; nhấn mạnh mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục tôn vinh đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của Nhân dân. Cập nhật thường xuyên về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; các hoạt động kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá công tác phòng, chống dịch.

* Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" : khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thực sự đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả quan trọng, có bước đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phân tích những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của cả nước và của thị xã. Trong đó, chỉ rõ những nguy cơ Đảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn; tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp; những yêu cầu của việc đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cụ thể là: vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đồng chí Tổng Bí thư và người đứng đầu các cấp; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết; chủ trương đúng đắn của Nghị quyết sẽ tạo được sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt" của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp suy thoái để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết; phải thực sự phát huy dân chủ, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phân tích những nội dung mới của Kết luận số 21-KL/TW: Phạm vi được mở rộng, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà cả trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tiến công, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", những hành vi tham nhũng, tiêu cực... Làm rõ nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tiêu cực trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân; luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ bởi quyền lực, vật chất; giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, "lợi ích nhóm". Hoàn thiện, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống tham nhũng, tiêu cực.  Nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW; chú trọng việc nêu gương và làm theo Bác thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

* Tuyên truyền Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm: phân tích việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm; làm rõ việc kế thừa những nội dung còn phù hợp trong Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; những nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 37-QĐ/TW là những vấn đề cốt lõi quan trọng về rèn luyện tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW. Khẳng định Quy định số 37-QĐ/TW là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

* Tuyên truyền tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII: chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền,người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

* Thông tin, tuyên truyền về quá trình thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: các nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực; phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài; phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

* Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội: với chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần các kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các định hướng, chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã tạo khí thế thi đua học tập, lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

* Thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác chỉ đạo, phát hiện và xử lý tham nhũng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm; lên án mạnh mẽ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ta.

* Tuyên truyền thông tin đối ngoại về những thành tựu đổi mới của đất nước, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh Việt Nam, Tây Ninh, thị xã Hòa Thành hòa bình, hợp tác và phát triển; củng cố quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các đối tác; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

* Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Qua tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật hiệu quả của Nhà nước; bồi đắp niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; thúc đẩy công tác phòng, chống dịch hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị các cấp trong thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền cần thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa phương và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các hình thức tuyên truyền, như: học tập, quán triệt; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thị xã, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; thông qua hệ thống truyền thanh thị xã và cơ sở, đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm sách, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube,...); phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích tại các cửa ngõ địa phương, trục đường chính, khu đô thị, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, khu hành chính, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ dân sinh, trung tâm y tế; tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ; tổ chức sáng tác, lựa chọn những tác phẩm phù hợp, có chất lượng để thông tin, tuyên truyền; tọa đàm, hội thảo khoa học; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo không khí thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch bệnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

 Ban Tuyên giáo Thị ủy


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay5,271
  • Tháng hiện tại18,533
  • Tổng lượt truy cập2,634,212
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây