Tây Ninh: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Hòa Thành

Thứ năm - 19/03/2020 16:00 1.407 0

Tây Ninh: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Hòa Thành

Sáng ngày 28/02, Thị ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đến dự buổi lễ, có mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bé; đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Thị Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Vy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.


DSC_3379.JPG


DSC_3380.JPG


DSC_3378.JPG

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đài Thy - Giám đốc Sở Nội vụ công bố Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, thị xã Hòa Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 82,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 147.666 người của huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; thành lập các phường Long Hoa (trên cơ sở toàn bộ 2,27km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.727 người của thị trấn Hòa Thành); phường Hiệp Tân (trên cơ sở toàn bộ 6,52km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.822 của xã Hiệp Tân); phường Long Thành Bắc (trên cơ sở toàn bộ 4,97km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.255 người của xã Long Thành Bắc); phường Long Thành Trung (trên cơ sở toàn bộ 9,66km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.778 người của xã Long Thành Trung).

Sau khi thành lập thị xã Hòa Thành và các phường, thị xã Hòa Thành có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường (Hiệp Tân, Long Hoa, Long Thành Bắc, Long Thành Trung) và 4 xã (Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hòa, Trường Tây).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Hòa Thành, là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành nói riêng và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tây Ninh nói chung.

Đồng chí cho rằng, thị xã Hòa Thành liền kề thành phố Tây Ninh - trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương. Mặt khác, Hòa Thành có những nét đặc trưng riêng mà không phải đô thị nào cũng có được. Đó là những thế mạnh để Hòa Thành phát triển và kết nối du lịch - thương mại giữa thị xã Hòa Thành với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Trong quá trình xây dựng, Hòa Thành đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ; hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển mạnh với quy mô lớn, có nhiều làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phúc lợi xã hội được chú trọng, công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh hàng năm. Hoạt động văn hóa, thể thao phát triển; giáo dục, y tế không ngừng được đầu tư cả về số lượng và chất lượng; quốc phòng - an ninh được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt; 100% (với 7/7 xã) xã đạt chuẩn nông thôn mới đã góp phần tạo nên diện mạo khang trang. Hòa Thành hôm nay đã chuyển mình vươn lên đầy ấn tượng, cùng với thành phố Tây Ninh trở thành liên vùng đô thị rộng lớn của tỉnh.

Để thị xã Hòa Thành ngày càng phát triển hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị hành chính; bổ sung, điều chỉnh các thủ tục liên quan đến quản lý nhà nước phù hợp với quy định đối với thị xã; đảm bảo thống nhất, liên tục trong hoạt động, không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu ý nghĩa sự kiện quan trọng này, thấy rõ trách nhiệm trong tham gia góp sức xây dựng thị xã Hòa Thành trong thời gian tới.

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh; duy trì và phát triển thế mạnh của thị xã Hòa Thành - là đô thị trung tâm về thương mại dịch vụ.

Chú trọng phát triển hài hòa giữa trung tâm đô thị và các phường, xã. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


DSC_3391.JPG

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiến tới thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; đảm bảo giải quyết thông suốt các yêu cầu của người dân, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới lề lối tác phong làm việc, nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, khát vọng vươn lên. Xem đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã; Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp cơ sở  và Đại hội Đảng bộ thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ, lãnh đạo tỉnh luôn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thị xã Hòa Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                               VÕ LIÊM


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,887
  • Tháng hiện tại14,447
  • Tổng lượt truy cập887,340
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây