Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2015

Thứ bảy - 07/07/2012 08:25 0 0

Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2015

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ, ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hòa Thành về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện Hòa Thành; Chiều ngày 06/7/2012, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đến dự có Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, lãnh đạo HĐND-UBND huyện và 23 đoàn viên Công đoàn.

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành nhiệm kỳ 2012-2015 được diễn ra vào thời điểm tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động huyện Hòa Thành đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương (Khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; đồng thời học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ huyện; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đồng thời cán bộ, công chức và người lao động đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 theo nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện đề ra.
 
Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện có nhiệm vụ:
- Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012.
- Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2015, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
- Bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 có đủ năng lực, đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra.
- Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018.
Toàn cảnh Đại hội
 
 
Ông Trần Trọng Duy, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015. Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2012, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện luôn được sự quan tâm của Chi bộ, cơ quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sắp xếp theo trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, từng bước phát triển về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện; đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tuỵ với công việc, luôn tin tưởng và góp sức mình vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 
Về nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được BCH Công đoàn cơ sở thực hiện tốt, như: Tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, chế độ chính sách, hoạt động văn nghệ, thể thao; quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn,…Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo Văn phòng tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm. Thông qua Hội nghị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức đã có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. Ngoài ra, BCH Công đoàn đã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức.
 
Công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phối hợp với cơ quan hỗ trợ tăng thu nhập cho người lao động hàng tháng, hỗ trợ bằng tiền cho cán bộ, công chức và con em người lao động trong cơ quan nhân các ngày lễ, tết; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn khi bản thân hoặc gia đình có hữu sự; thường xuyên quan tâm đến hoạt động nữ công, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn đi nghĩ mát hàng năm. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia tích cực các hoạt động phong trào, đóng góp các hoạt động xã hội như: Quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, Quỹ nạn nhân chất độc da cam,…
Ông Nguyễn Hữu Thọ- Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; mục tiêu chương trình “4 giảm”, cam kết thực hiện an toàn giao thông; tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, tham gia hưởng ứng các tháng cao điểm phòng chống ma túy, tháng hành động vì trẻ em, về vệ sinh an toàn thực phẩm,.... Tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan đạt tập thể lao động xuất sắc hàng năm; Công đoàn cơ sở đã chọn 04 công đoàn viên dự lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng, có 03 đoàn viên được chi bộ kết nạp Đảng.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện
 
 Hàng năm, Công đoàn cơ sở đều triển khai thực hiện các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, nhất là thi đua nước rút 90 ngày hoàn thành vượt chỉ tiêu về đích.
 Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo của chi bộ, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Văn phòng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở phát huy vai trò, chức năng của mình, giúp cho hoạt động của cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt được một số kết quả đáng trân trọng, nhiều năm liền được xét vững mạnh xuất sắc, kết quả đã được tặng thưởng, gồm:
+ Chủ tịch Nước tặng thưởng cá nhân 01 huân chương lao động hạng Ba.
+ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tặng tập thể: 01 bằng khen
+ LĐLĐ huyện tặng giấy khen tập thể và 01 cá nhân.
+ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng tập thể 04 Bằng khen, công nhận 04 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
+ Chủ tịch UBND huyện công nhận 27 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 20 lượt lao động tiên tiến.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn được duy trì có nề nếp. Trong nhiệm kỳ, đã có 17 lượt nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có 07 đ/c đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhiều năm liền.
Với kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào thi đua đã được Công đoàn quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tốt, trở thành động lực cho mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Ban bầu cử kiểm tra phiếu bầu cử
Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2015, Công đoàn cơ sở đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát, đó là: Tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động, cải tiến lối làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo tốt đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tổ chức tốt các phong trào hành động của đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc.
Một số chỉ tiêu phấn đấu, đó là:
- Phát triển 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đoàn viên.
- Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.
- Giữ vững Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt cơ quan văn hóa, góp phần xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đoàn viên đạt các danh hiệu đã đăng ký.
- Giới thiệu 02 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.
- Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan đạt danh hiệu văn hóa.
- Tiếp tục đào tạo cao học 01 đ/c, đại học chuyên ngành: 05 đ/c, cao cấp chính trị: 01 đ/c, trung cấp chính trị: 01 đ/c.
-Tổ chức ký kết giao ước thi đua với cơ quan ngay từ đầu nhiệm kỳ.
- Phối hợp với cơ quan định kỳ tham gia góp ý xây dựng Đảng.
- Tham gia hội đồng xét nâng lương trước thời hạn, đến hạn, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên công đoàn, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
-Tham gia, phối hợp với cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thu chi tài chính tiết kiệm, có tích lũy để tăng thu nhập hàng tháng cho người lao động.
-Tổ chức tham quan, nghỉ mát hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Phối hợp với cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, phát động phong trào, ký kết giao ước thi đua, tổ chức bình xét thi đua khen thưởng theo qui định.
- Xây dựng dự toán, quản lý chặt chẽ thu chi tài chính công đoàn đúng  quy định.
- Xây dựng kế hoạch, định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, quản lý tài chính, tài sản và giải quyết khiếu nại tố cáo theo qui định.
- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ, phân công nhiệm vụ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ thực hiện phong trào phụ nữ 2 giỏi, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Sau khi thông qua các báo cáo trình ra Đại hội, đoàn viên công đoàn tham gia thảo luận và thống nhất quyết nghị.
Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
 
Kết quả đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 05 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ IX Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
 
Minh Hùng

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay528
  • Tháng hiện tại595
  • Tổng lượt truy cập841,728
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây