Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Thị ủy với mô hình hoạt động của các nhóm Zalo hỗ trợ người nhiễm COVID - 19 cách ly tại nhà

Ban Tuyên giáo Thị ủy với mô hình hoạt động của các nhóm Zalo hỗ trợ người nhiễm COVID - 19 cách ly tại nhà

 •   28/12/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 02/12/2021, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai và thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ người nhiễm COVID - 19 cách ly tại nhà (gọi tắt là nhóm bác sĩ hỗ trợ F0) tại các xã, phường trên địa bàn do đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy thành lập.
HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG NĂM 2021

HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN, CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG NĂM 2021

 •   28/12/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1615
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ kết quả Đại hội XIII của Đảng và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa; năm 2021 cũng là năm Hòa Thành kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1961-2021) được tập trung đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19... góp phần bồi đắp niềm tự hào củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.
Giới thiệu cuốn sách

Giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 •   28/12/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được rất nhiều những phản hồi đóng góp, bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công.
NHỮNG NỖ LỰC CỦA BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NẮM TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO CAO ĐÀI

NHỮNG NỖ LỰC CỦA BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NẮM TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO CAO ĐÀI

 •   28/12/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Hoà Thành là vùng đa tôn giáo, có 05 tôn giáo chính: Cao Đài Tây Ninh, Ban chỉnh đạo Bến Tre, Phật Giáo, Công giáo, Tin lành Giê-hô-va và một số khác. Thị xã Hòa Thành có 30 cơ sở thờ tự với hơn 121 ngàn người theo đạo và còn một số cơ sở thờ tự có nguồn gốc tôn giáo chưa được công nhận; có hơn 90% là tín đồ Cao đài Tây Ninh, có Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh-Cơ quan Trung ương của đạo Cao Đài Tây Ninh tọa lạc trên địa bàn thị xã, nên năm 2021. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội trong nước và quốc tế; cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị-xã hội. Vì vậy, xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai sáng kiến, mô hình mới “tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đồng bào tôn giáo Cao Đài”.
Tuyên truyền kết quả Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tuyên truyền kết quả Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 •   22/12/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/12/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 128-CV/BTGTU về định hướng tuyên truyền kết quả Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

 •   15/10/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Tự hào truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

Tự hào truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).

 •   14/10/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/10/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 109-CV/BTGTU về định hướng tuyên truyền tháng 10/2021, trong đó, có nội dung tuyên truyền truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021).
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỂU BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TÌM HIỂU BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC TÔI

 •   04/10/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 1466
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành công văn số 110-CV/BTGTU, ngày 04/10/2021 về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thị trực tuyến tìm hiểu ""Biên cương Toổ quốc tôi"". Ban Tuyên giáo Thị ủy giới thiệu nội dung thể lệ Cuộc thi như sau:
Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

 •   12/08/2021 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng Kế hoạch số 66-KH/BTGTU, ngày 5/8/2021 về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.
Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

 •   12/08/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng Kế hoạch số 65-KH/BTGTU, ngày 05/8/2021 về tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, hãy hành động chung tay bảo tồn, phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học; chia sẻ và lan tỏa thông điệp, tạo nên trào lưu và chuẩn mực xã hội tốt đẹp về lối tiêu dùng văn minh và hành vi thân thiện với môi trường thiên nhiên, hướng đến mục tiêu giảm thiểu nhu cầu sử dụng, đẩy lùi nguy cơ săn, bắt, buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả trong xử lý các "điểm đen" về xâm hại động vật, thực vật hoang dã; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.
Triển khai tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Triển khai tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

 •   30/07/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, ngày 26/7/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 95-CV/BTGTU về triển khai tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

 •   30/07/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng Kế hoạch số 63-KH/BTGTU, ngày 15/7/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)
Tuyên truyền trong phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1/2021

Tuyên truyền trong phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1/2021

 •   30/07/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng kế hoạch số 64-KH/BTGTU về tuyên truyền trong phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1/2021 nhằm góp phần cùng với hệ thống chính trị tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước và chính quyền, các cơ quan chức năng ở địa phương về phòng, chống dịch; tuyên truyền nỗ lực của hệ thống chính trị trong chăm lo, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu; tuyên truyền, thông tin chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch Covid-19 để người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và biện pháp phòng ngừa dịch, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch, đồng thời, không gây hoang mang, lo lắng trong người dân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)

 •   20/07/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

 •   20/07/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Kế hoạch số 61-KH/BTGTU, ngày 15/7/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).
Tổ chức triển khai, tuyên truyền và định hướng tuyên truyền BCV thángq 7/2021 bằng hình thức phù hợp

Tổ chức triển khai, tuyên truyền và định hướng tuyên truyền BCV thángq 7/2021 bằng hình thức phù hợp

 •   20/07/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công vănsố 93-CV/BTGTU, ngày 16/7/2021 về gửi tài liệu kèm theo Công văn này, đề nghị đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai, tuyên truyền và định hướng tuyên truyền bằng hình thức phù hợp.
TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” LẦN THỨ XV, NĂM 2021-2022

TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” LẦN THỨ XV, NĂM 2021-2022

 •   08/07/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 293-CV/TU về tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022.
Phối hợp, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương

Phối hợp, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương

 •   16/06/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 86-CV/BTGTU về phối hợp, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập27
 • Máy chủ tìm kiếm20
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay4,355
 • Tháng hiện tại144,756
 • Tổng lượt truy cập2,223,370
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây