HÒA THÀNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2011

Thứ ba - 31/05/2011 17:10 17 0

HÒA THÀNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2011

Ngày 30/5/2011, UBND huyện Hòa Thành đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

 

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tây Ninh trung tuần tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa, mùa mưa bắt đầu tuần đầu tháng 5 sớm hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Trong mùa mưa có khả năng xảy ra thời kỳ ít mưa là giữa tháng 6, cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8. Tháng có mưa nhiều là tháng 5, 9 và tháng 10, thời kỳ này gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với rãnh thấp xích đạo hay bão trên biển Đông, lượng mưa các tháng xấp xỉ và cao hơn TBNN. Mùa mưa năm 2011 sẽ diễn biến phức tạp, các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng và trong thời đoạn ngắn. Tháng 11, 12 lưỡi cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, lượng mưa giảm cả về diện và lượng, mùa mưa năm 2011 kết thúc khoảng giữa tháng 11, xấp xỉ TBNN.
Dự báo trong năm 2011, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam từ 5 đến 6 cơn nhiều hơn năm 2010, khu vực tỉnh Tây Ninh chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng đến địa bàn huyện Hòa Thành, nhất là mực nước sông Vàm Cỏ Đông lên xuống theo xu thế triều và sẽ đạt cao nhất vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011; để chủ động phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ có thể xảy ra trong mùa mưa bão nhất là thiệt hại về người, tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện những công việc sau:
1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quyết định: Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giãm nhẹ thiên tai, Quyết định số 17/2011/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; các Chỉ thị: Chỉ thị số 547/CT-TTg ngày 15/4/2011của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, Chỉ thị số 776/CT-BNN-TCTL ngày 23/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đảm bảo an toàn công trình hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2011.
2.  Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn, các cơ quan ban ngành tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo điều hành công tác phòng, chống, ứng phó với lụt bão thiên tai năm 2010, đánh giá những ưu điểm, những công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với lụt, bão, thiên tai ngay tại cơ sở. Chủ động bố trí phương tiện và dự phòng lương thực, thuốc men theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Tỉnh, đặc biệt sớm triển khai thực hiện đề án Nâng cao nhận thức   cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnh Tây Ninh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2010.
3. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cơ quan đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn theo Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng chống, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và địa phương theo hướng thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, xử lý có hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương, thủ trưởng đơn vị. Thực hiện tốt công tác trực ban phòng, chống lụt bão theo Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW ngày 04/6/2009 của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
a. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án phòng tránh ứng phó lụt bão thiên tai, đặc biệt là kiểm tra cập nhật các địa điểm xung yếu, vị trí an toàn, số hộ dân, số dân cư phải sơ tán, di dời khi có thiên tai lụt bão xảy ra. Tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng, an toàn, hướng dẫn người dân chủ động di chuyển đến nơi cư trú an toàn, thuận tiện nhất khi xảy ra thiên tai. Đồng thời phối hợp, hiệp đồng với chủ các phương tiện cơ giới trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết. Tại các địa điểm tạm cư phải được tổ chức chu đáo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, điều kiện sinh hoạt, đảm bảo môi trường, vệ sinh cho người dân.
b. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 62/KH-UBQG ngày 30/3/2011 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về Kế hoạch Hoạt động tìm kiếm cứu nạn năm 2011; Hướng dẫn số 395/HD-BCH ngày 22/3/2011 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện công tác cứu hộ - cứu nạn năm 2011.
c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về huy động các nguồn lực tại địa phương theo quy định để làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra trên địa bàn.
5. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện việc điều hành, xử lý có hiệu quả trong việc đối phó với lũ, bão, thiên tai; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị, các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả; chỉ đạo đối phó với các tình huống khẩn cấp về lũ, bão, thiên tai cho từng khu vực trên địa bàn huyện.
Triển khai Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnh Tây Ninh. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống lụt, bão, thiên tai cho cộng đồng dân cư để người dân luôn tự ý thức chủ động phòng, chống ứng phó đạt hiệu quả, kịp thời ngay khi có cảnh báo thiên tai của cơ quan chức năng.
6.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện trước lũ năm 2011. Tăng cường sự phối hợp với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất mùa vụ, nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sản xuất ở các khu vực thường bị lũ, nạo vét giải tỏa các vật cản trên kênh tiêu, chống ngập úng cục bộ, chỉ đạo việc điều tiết nước trong kênh an toàn, hợp lý trong mùa mưa lũ.
Đối với vùng ven sông Vàm Cỏ Đông, rạch Tây Ninh, những tuyến giao thông xung yếu, khu tập trung đông dân cư, … cần được kiểm tra kỹ, có phương án kế hoạch toàn diện đối phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra.
7. Xí nghiệp Thủy lợi Hòa Thành có kế hoạch cụ thể điều tiết nước tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo tích đủ nước cho sản xuất nông nghiêp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân; Tăng cường kiểm tra an toàn công trình thủy lợi  trước mùa mưa lũ năm 2011, có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực  bị ảnh hưởng trực tiếp, trước khi xả lũ. Thường xuyên kiểm tra các đoạn kênh xung yếu, thực hiện nghiêm túc việc bố trí cán bộ quản lý kênh trực 24/24 giờ bảo vệ, điều tiết trong mùa mưa, lũ hợp lý không để vượt thiết kế gây ảnh hưởng đến an toàn công trình.
8.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện có kế hoạch và xây dựng phương án cụ thể về tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu sự cố, xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
9.  Phòng Văn hóa -Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Viễn thông Hòa Thành thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai, có phương án đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ.
10. Phòng Công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các phương tiện hoạt động trên sông; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng ký tàu thuyền, trang bị cần thiết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, kiên quyết đình chỉ các hoạt động đối với phương tiện không đảm bảo an toàn, không có các phương tiện bảo vệ người khi hoạt động trên sông. Đồng thời chỉ đạo điều hành tiến độ thi công các công trình giao thông hợp lý, tránh tình trạng khi có mưa lớn gây ra tắc đường giao thông, ngập úng khu dân cư, sản xuất của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ứng cứu khi có sự cố thiên tai xảy ra.
11.  Điện lực Hòa Thành có kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế và hạ thế, các trạm biến thế, bình điện, trụ cột, đường dây, giải tỏa các vật cản trong hành lang an toàn, chặt phá cây đề phòng cây đổ, chạm vào dây điện gây tai nạn nguy hiểm, kiểm tra gia cố thêm các chân, móng trụ điện, neo, chằng, đặc biệt trên các tuyến đường dây nằm trên nền đất yếu dễ sạt lỡ và vùng đất bị ngập. Phải đảm bảo cung cấp điện thường xuyên phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Có lượng vật tư dự trữ cần thiết để khắc phục nhanh nhất khi có thiên tai, đảm bảo các điều kiện vận hành an toàn, ứng trực sẵn sàng xử lý các sự cố. Phải đảm bảo cung ứng nguồn điện liên tục 24/24 giờ để đảm bảo hoạt động phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong suốt mùa mưa lũ.
12. Các đơn vị: Phòng Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính Kế hoạch, Lao động-Thương binh và Xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tăng cường công tác chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện cụ thể, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão năm 2011.
13. Các cơ quan ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ gây ra, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp hỗ trợ kịp thời về tài chính và vật chất cho các ngành, địa phương để khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai.
14. Đài Truyền thanh Hòa Thành tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn , phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng tránh thiên tai để mọi người dân có kiến thức chủ động tham gia phòng tránh và khắc phục có hiệu quả.
15. Dự báo năm 2011, tình hình khí hậu thời tiết có nhiều diễn biến  bất thường và phức tạp. Việc giảm nhẹ thiệt hại do lũ, bão, thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời phải chuẩn bị sẳn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để phối hợp tham gia việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo sự điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện.
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và phải báo cáo thường xuyên, kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện) theo quy định.
Giao trách nhiệm Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.
Minh Hùng-VP.HĐND-UBND huyện.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,525
  • Tháng hiện tại40,628
  • Tổng lượt truy cập1,008,377
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây