Hòa Thành: Tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2011 ổn định và tăng trưởng

Thứ bảy - 22/10/2011 17:35 8 0

Hòa Thành: Tình hình kinh tế- xã hội  9 tháng năm 2011 ổn định và tăng trưởng

Sáng ngày 20/10/2011, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2011, Ông Nguyễn Văn Lỹ- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, đến dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 9 tháng năm 2011, tình hình kinh tế-xã hội của huyện ổn định và tiếp tục tăng trưởng; một số chỉ tiêu đạt khá như: Tổng giá trị sản xuất (GCĐ 94) tăng 16,46%, chia ra: Nông nghiệp tăng 5,10%, Công nghiệp xây dựng tăng 18,15% , Dịch vụ tăng 17,50%; tỉ trọng các ngành kinh tế trong tổng GTSX (GCĐ 94): 9,65- 44,60- 45,75. Thu NSNN trên địa bàn được 103,466 tỷ đồng đạt 84,53% dự toán, SCK tăng 15,85%. Tổng thu ngân sách huyện, xã là 231,938 tỷ đồng đạt 134,81 % dự toán, SCK tăng 17,21% Tổng chi ngân sách huyện, xã là 146,501 tỷ đồng đạt 85,15% dự toán, SCK giảm 4,41% .Thu thuế được 102,400 tỉ đồng  đạt 84,35% dự toán, SCK tăng 18,90%.
 
Ông Tống Minh Hùng- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo của UBND huyện về  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 2011
 
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011, Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tiết kiệm chi phí hoạt động được 247,103 triệu đồng; điều chỉnh cắt giảm 06 dự án với kinh phí là 5,9 tỉ đồng(chiếm 35,50% vốn XDCB- ngân sách huyện năm 2011).
 
Lĩnh vực tín dụng, ngân hàng hoạt động ổn định; làm mới đường giao thông nông thôn đạt 53,38% KH, sửa chữa đạt 107,53% KH. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo kế hoạch là: 58,970 tỉ đồng, trong đó vốn tỉnh là 42,350 tỷ đồng (thực hiện 19 công trình), vốn huyện là 16,620 tỷ đồng (thực hiện 29 công trình).
Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và trật tự công cộng được quan tâm thường xuyên, cấp 920 giấy phép xây dựng (huyện 373, xã 547); các ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuần tra 450 đợt, xử phạt vi phạm hành chính 29 trường hợp, số tiền 92 triệu đồng.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính theo lưới tọa độ địa chính; phối hợp với đơn vị tư vấn cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất huyện-xã đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015. Tiếp nhận 2.583 hồ sơ đất đai, đã giải quyết 2.366 hồ sơ (91,60%). Thu tiền từ quỹ đất được 2,884 tỷ đồng đạt 96,13%KH. Cấp mới 55 giấy xác nhận về thực hiện cam kết bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Hoạt động văn hóa- thể thao diễn ra sôi nổi, tập trung tuyên truyền, phản ánh các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam với các nước Lào, Camphuchia, Trung Quốc; về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Tòa Thánh (Hòa Thành). Phản ánh kịp thời các hoạt động, sự kiện trên trang thông tin điện tử của huyện
Tổ chức tốt khai giảng và sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2011-2012. Duy trì 2 lớp phổ cập giáo dục bậc trung học với 31 học sinh (lớp 12). Triển khai thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Tổ chức tổng kết cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu và tiếp sức đến trường” năm 2011, thực hiện tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện.
 
Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ, các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng là 17,22% (NQ: < 17,78%). Quỹ “Vì Người nghèo” vận động đạt 110,95% KH, xây dựng 64 căn nhà ĐĐK (đã bàn giao 35 căn). Cấp mới 1.821 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; giải quyết việc làm mới cho 3.067 lao động đạt 80,71% KH.
Hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường đúng qui định của pháp luật, các lễ hội tôn giáo được thực hiện đúng chương trình đăng ký; công tác dân tộc được quan tâm thường xuyên, luôn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất ổn định cuộc sống.
Lực lượng Công an huyện phối hợp với quân sự, các ngành, và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH; xây dựng mới 5 mô hình phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Tổ chức tốt Hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” và Lễ giao nhận quân năm 2011, giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở hai cấp huyện-xã; toàn huyện thụ lý 254 đơn thư khiếu nại, đã giải quyết, xử lý xong theo thẩm quyền 248 đơn đạt 97,64%; ban hành 13 quyết định giải quyết khiếu nại của công dân. Thi hành án dân sự đạt 60,98% về việc,  đạt 45,40% về tiền.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Nhìn chung, các ngành kinh tế của huyện tăng trưởng ở cả 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ; giá trị sản xuất tăng 16,46%; số doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đều tăng so cùng kỳ (tăng 53 doanh nghiệp, công ty và 602 hộ kinh doanh cá thể).
Công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi, đáp yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là công tác tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Tòa Thánh (nay là Hòa Thành, 1961-2011); các hoạt động xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được quan tâm, chú trọng; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa góp phần tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Nhân dân vui tết, đón xuân trong không khí đầm ấm và an toàn, đặc biệt là các đối tượng là người nghèo, người tàn tật, các gia đình chính sách, người có công được chăm lo trong dịp tết. Quỹ “Vì người nghèovận động đạt và vượt kế hoạch. Hoàn thành công tác giáo dục-đào tạo năm học 2010-2011, tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2011-2012; duy trì công tác phổ cập giáo dục bậc trung học; công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường được thực hiện kiên quyết, triệt để hơn.
Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định, chương trình mục tiêu 4 giảm được tiếp tục thực hiện có hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và củng cố; Công tác quân sự-quốc phòng được bảo đảm; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện nghiêm túc; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời,đúng luật. Tỉ lệ thi hành án dân sự đạt khá về việc.
Kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2011 là do ngay từ đầu năm 2011, UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện; đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 của UBND huyện về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; đồng thời triển khai thực hiện 03 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X về “phát triển nguồn nhân lực”, “cải cách hành chính” và “phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông” giai đoạn 2011-2015; đồng thời là sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các đòan thể, sự năng động của các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đánh giá trong 9 tháng năm 2011 vẫn còn một số hạn chế cần phải tập trung chỉ đạo khắc phục, đó là:
- Kinh tế của huyện chịu ảnh hưởng chung của bối cảnh kinh tế của tỉnh và cả nước, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu cơ bản, giá lương thực, thực phẩm tăng mạnh làm ảnh hưởng đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.
- Khối lượng và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giảm so với cùng kỳ; Tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm.
- Công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch.
- Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng có nguy cơ phát triển; một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tội phạm về tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng; số vụ tai nạn giao thông cao hơn so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế.
 
Ông Nguyễn Văn Lỹ- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011, UBND huyện chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những khó khăn, đề ra các giải pháp tích cực để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra; đặc biệt là tập trung hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 03 xã được chọn làm điểm (Long Thành Trung, Long Thành Bắc và Trường Hòa); tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành huyện Tòa Thánh, nay là huyện Hòa Thành (1961-2011)./.
 
Minh Hùng
 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,184
  • Tháng hiện tại41,553
  • Tổng lượt truy cập1,009,302
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây