Kết quả thực hiện công tác Dân vận năm 2020

Thứ hai - 09/11/2020 09:00 679 0

Kết quả thực hiện công tác Dân vận năm 2020

Năm 2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, cũng là năm "đặt viên gạch đầu tiên" xây dựng nền tảng phát triển thị xã Hòa Thành trong nhiệm kỳ mới trên "chiếc áo mới – Thị xã Hòa Thành" nên Thị xã luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ các sở, ban, ngành tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định; kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân được nâng lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả; triển khai học tập chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ thị xã Hòa Thành lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của các tôn giáo đảm bảo đúng chương trình đã đăng ký, các chính sách đối với người dân tộc thực hiện tốt, các lễ hội được tổ chức trang trọng chu đáo, an toàn.

            Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010  của Bộ Chính trị (khóa X) về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; 10 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 305-TB/TW, ngày 03/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về chăm sóc người cao tuổi; 10 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị  số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư "về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với Đảng uỷ và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Trường Đông; tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 14/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đối với Đảng ủy phường, đồng chí Bí thư phường Long Thành Bắc; giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với chi bộ Hội Nông dân, Thị Đoàn; Nghị quyết về công tác dân vận năm 2020.

Phối hợp thực hiện mô hình mới về "An toàn giao thông - An ninh trật tự - An sinh xã hội - An toàn vệ sinh thực phẩm" tại điểm khu phố 1, phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành; tiếp tục nhân rộng mô hình "Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trồng cây có hoa 02 bên đường tạo cảnh quang môi trường xanh-sạch-đẹp" tại các xã, phường trên địa bàn Thị xã Hòa Thành.

Phối hợp Công an, BCH Quân sự Thị làm công tác dân vận năm 2020; phối hợp UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền; xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND phường Long Hoa và Ban tiếp công dân thị xã Hòa Thành; phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy mở lớp tập huấn công tác dân vận cho 72 cán bộ cơ sở tham dự. Tham gia các đoàn thăm, chúc tết, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị xã; dự Đại lễ Đức Chí Tôn của tôn giáo Cao Đài Tây Ninh; khai mạc và bế mạc các gian hàng triển lãm; tham dự lễ hội truyền thống Kim Quang.

* Riêng họat động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội:            

- Mặt trận Tổ quốc: Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh, thị xã có 2.206 cử tri dự, phát biểu 68 ý kiến (75 vấn đề) được đại biểu giải thích làm rõ 54 vấn đề, ghi nhận 21 vấn đề được chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, làm rõ đạt 100%; Phối hợp Hội đồng NVQS thị xã tổ chức Hội trại tuổi trẻ tòng quân và giao 240 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự đạt 100%KH; vận động quỹ "Vì người nghèo" được 1.909.927.135, đạt 115,06%; xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 915 triệu đồng, đã bàn giao 12 căn, sửa chữa 08 căn nhà với số tiền 218 triệu đồng; triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kết quả tổng hợp phiếu hợp lệ 21.771/34.534 hộ, đạt 63,10%; Bổ sung, thay thế 07 Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các xã, phường, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Hội LH Phụ nữ: Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời Hưởng ứng tuần lễ "Chăm lo cho Nhân dân" với phương châm "Việc nhỏ, ý nghĩa lớn với nhiều hoạt động thiết thực và hướng dẫn 4.282 cán bộ, hội viên cài đặt Bluzone-khẩu trang điện tử;  tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", có  93 chị khá giúp 93 chị khó khăn số tiền 110 triệu đồng; tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ vốn cho phụ nữ lầm lỗi sau khi trở về địa phương hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống năm 2020; tham mưu Thị ủy xây dựng chương trình Hỗ trợ vốn không lãi suất cho gia đình phụ nữ nghèo có người khuyết tật giai đoạn 2020 – 2021, kết quả đã hỗ trợ 10 chị với tổng số tiền 50 triệu đồng; phối hợp CLB nữ từ thiện tỉnh Tây Ninh trao 03 con bò sinh sản tại Trường Hòa, Trường Đông trị giá 60 triệu đồng.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thị xã Hòa Thành lần thứ XV, năm 2020; phối hợp tổ chức Hội thi "Tiếng hát vành khuyên" phiên bản "Tài năng nhí" lần IV Thị xã Hòa Thành năm học 2019-2020; Tổ chức cuộc thi trực tuyến trên mạng internet "Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam và truyền thống cách mạng Đảng bộ thị xã Hòa Thành" Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 5.226 bài gửi về dự thi, 3.687 HVTN tham gia; tổ chức Hội thi "Cán bộ Đoàn-Hội giỏi" năm 2020. Phối hợp thực hiện ATM gạo miễn phí giúp đỡ người lao động nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, qua đó đã hỗ trợ 07 tấn gạo cho người dân khó khăn với tổng kinh phí thực hiện hơn 140 triệu đồng; Phối hợp tổ chức lễ đón 189 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ và tặng 189 phần quà tổng trị giá 94,5 triệu đồng.

- Hội CCB Thị xã: Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức lễ ra mắt thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân làm kinh tế Hội CCB thị xã với 26 thành viên; củng cố kiện toàn 11 cán bộ hội các cấp; phối hợp vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây tặng 01 căn nhà Nghĩa tình cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 60 triệu đồng (đạt 100% chỉ tiêu năm); tiếp tục thực hiện mô hình "Đoạn đường do CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông" năm 2020; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ có 145 hội viên được hỗ trợ với tổng số tiền 219 triệu đồng; thanh lý 2/2 con bò dự án "Nuôi bò sinh sản" của MTTQ tỉnh với tổng số tiền 22 triệu đồng.

- Hội Nông dân thị xã: phát động hội viên nông dân đăng ký hộ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được 4.233 hộ; thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" các cấp Hội vận động mạnh thường quân chăm lo hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 67 triệu đồng; Phối hợp Phòng lao động-Thương binh và xã hội mở 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn có 95 học viên tham dự; Phối hợp Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Thú y tổ chức 14 buổi hội thảo tập huấn kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất tiến tới thực hiện mô hình theo hướng Vietgap có 288 cán bộ, hội viên nông dân dự; phối hợp với các ngân hàng thẩm định cho 8.594 hộ vay vốn trên 3.061 tỷ đồng; vận động cán bộ hội viên nông dân mua bảo hiểm y tế được 5.690 thẻ.

- Liên Đoàn lao động thị xã: tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020 và sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; tiếp đoàn giám sát Liên đoàn Lao động tỉnh về giám sát việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh tổ chức Sàn giao dịch việc làm, giới thiệu tư vấn việc làm cho 100 đoàn viên, nhân dân trên địa bàn thị xã; vận động CBCCVCLĐ trích 01 ngày lương đóng góp quỹ "Vì người nghèo" và "Mái ấm công đoàn" năm 2020 số tiền 294 triệu đồng; xây tặng 01 căn nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 758 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trị giá 431 triệu đồng.

            Hệ  thống dân vận từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận; chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội với các cơ quan quản lý Nhà nước và lực lượng vũ trang tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong xã hội để chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung; thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và nhân rộng mô hình mới, nhân rông cách làm hay có hiệu quả, được đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng; chú trọng biện pháp vận động, phát huy nội lực trong nhân dân, hỗ trợ nhân dân trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Dân chủ và đối thoại ngày càng được mở rộng; phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Nguyễn Thu


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại11,788
  • Tổng lượt truy cập884,681
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây