Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Văn phòng (28/8/1945-28/8/2012)

Chủ nhật - 26/08/2012 00:45 48 0

Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Văn phòng (28/8/1945-28/8/2012)

Chiều ngày 24/8/2012, Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28/8/1945-28/8/2012) và cũng là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

 

Đến dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện qua các nhiệm kỳ; đồng chí Trần Ngọc Dư- Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt TT.HĐND-UBND huyện tặng hoa chúc mừng Văn phòng nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống
 
 
 Thay mặt lãnh đạo Văn phòng, đồng chí Tống Minh Hùng-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phát biểu, nêu khái quát một số nét về quá trình hình thành và hoạt động của Văn phòng Chính phủ và của Văn phòng HĐND-UBND huyện, đồng thời thông báo kết quả hoạt động của Văn phòng đã đạt được trong 8 tháng năm 2012
 
Cách đây 67 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; đó cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ
Từ năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ và cũng là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
Đối với huyện Hòa thành, do đặc điểm lịch sử của huyện trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi chưa giành được chính quyền, lúc bấy giờ chưa xây dựng đầy đủ hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước cho nên chỉ có Văn phòng chung phục vụ hoạt động cơ quan của Đảng, Nhà nước là Văn phòng Huyện ủy Tòa Thánh. Sau ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, bắt đầu hình thành bộ máy Văn phòng UBND huyện Phú Khương, nay là Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Thành.
Hàng năm, đến ngày này, cán bộ, công chức VPCP và Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước lại có dịp cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, phát huy những truyền thống quý báu, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Quá trình hoạt động, Văn phòng HĐND-UBND huyện rất vinh dự và tự hào là cơ quan trực tiếp tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TT.HĐND, UBND huyện, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn vượt qua khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là một cơ quan trọng yếu của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Trong suốt những năm qua, Văn phòng HĐND-UBND huyện ngày càng trưởng thành, phát triển và đã có những đóng góp rất quan trọng, thiết thực vào những kết quả chung của huyện nhà đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; hàng năm, Văn phòng đều được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ trước đây, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện hiện nay đã và đang nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND-UBND huyện. Những năm gần đây, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện đã tích cực tham mưu xây dựng và quản lý Chương trình, kế hoạch công tác của HĐND-UBND huyện; chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và từng bước hiện đại hoá nền hành chính, đổi mới cách làm việc, bảo đảm thông tin..., góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của HĐND-UBND, và Chủ tịch UBND huyện; giúp UBND huyện nâng cao chất lượng hội họp, giảm bớt giấy tờ hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc mà thực tiễn đặt ra.
 
Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen nhau, trong 8 tháng năm 2012, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã có sự đổi mới tích cực, chuyển biến mạnh mẽ về chất để theo kịp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của TT.HĐND-UBND huyện trong thời gian qua, nổi bật ở một số mặt công tác chủ yếu sau:
Thứ nhất, đã tham mưu tích cực cho TT.HĐND-UBND huyện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch công tác về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp kịp thời, toàn diện giữa Văn phòng HĐND-UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy trong việc thực hiện các chương trình công tác của Đảng bộ huyện, của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ hai, cùng với việc hoàn thành các nhiệm vụ trong hoạt động tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã tổ chức thực hiện đạt chất lượng về công tác hậu cần, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND, tổ chức míttinh, diễu hành ngày càng tốt hơn, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND huyện.
 
Thứ ba, để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã đi đầu trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành thông qua hộp thư điện tử, thực hiện mô hình “một cửa điện tử” trong công tác cải cách thủ tục hành chính; hoàn thành và đưa vào sử dụng thiết bị hội nghị trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của huyện, thường xuyên liên kết với Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Văn phòng tham mưu UBND huyện thường xuyên củng cố Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đảm bảo hoạt động theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, kết quả trong 8 tháng đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.700 hồ sơ của công dân theo đúng qui trình; đồng thời đã tham mưu UBND huyện thành lập Bộ phận Tiếp công dân theo đề án Đổi mới qui trình tiếp công dân của UBND tỉnh.
Thứ tư, để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TT.HĐND-UBND huyện, cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện đã tích cực nghiên cứu văn bản pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu TT.HĐND-UBND huyện ban hành trên 3.500 văn bản hành chính đúng thể thức, thẩm quyền theo qui định, đồng thời tiếp nhận và tham mưu TT. HĐND-UBND huyện xử lý trên 3.000 văn bản của UBND tỉnh, sở ngành tỉnh, các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn.
Thứ năm, Thường xuyên quan tâm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bộ phận tài vụ xây dựng dự toán thu chi đảm bảo theo qui định, có tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước được quan tâm thường xuyên, có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây.
 
       
         Nhân dịp buổi họp mặt, thay mặt TT.HĐND- UBND huyện, đồng chí Cao Duy Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những thành tích của Văn phòng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức Văn phòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn, đoàn kết thống nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc tin cậy của lãnh đạo HĐND-UBND huyện.
 
        Minh Hùng

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay6,087
  • Tháng hiện tại133,551
  • Tổng lượt truy cập3,298,992
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây